Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2023 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Statystyki Szkolnej JRG za 2018 rok

W 2018 r. Szkolna Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza CS PSP w Częstochowie interweniowała łącznie 1371 razy.

Na liczbę tę przypadają:

  • 368 pożary,
  • 846 miejscowe zagrożenia,
  • 157 alarmy fałszywe.

 

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Częstochowie dysponowało zastępy JRG CS PSP do działań na terenie miasta Częstochowy, jak również powiatu częstochowskiego.

Liczba wyjazdów do zdarzeń JRG CS PSP w 2018 r. w ujęciu miesięcznym z podziałem na rodzaje zdarzeń – przedstawienie graficzne

Liczba wyjazdów do zdarzeń JRG CS PSP w 2018 r. w ujęciu miesięcznym

W 19-sto letniej historii JRG CS PSP jest to rok z największą liczba zdarzeń, do których dysponowano zastępy z Centralnej Szkoły.

Liczba wyjazdów do zdarzeń JRG CS PSP w latach 2000 - 2018

 

W roku 2018 r. SGRT „Częstochowa” z Centralnej Szkoły PSP dysponowano 7 razy do działań ratowniczych:

09.01.2018 r. – Kruszyna DK-1 zderzenie dwóch samochodów ciężarowych

12.03.2018 r. – Częstochowa ul. Cmentarna – człowiek przejechany przez pociąg

12.06.2018 r. – Nowa Szarlejka – samochód osobowy pod wozidłem technologicznym

15.04.2018 r. – Lelów – samochód osobowy w zbiorniku wodnym

12.09.2018 r. – Grabowa – zderzenie samochodów ciężarowych z pojazdem osobowym

14.09.2018 r. – Blachownia ul. 1 Maja – zderzenie samochodów osobowych

16.11.2018 r. – Częstochowa ul. Kordeckiego – wypadek samochodu ciężarowego

Additional information

Ogłoszenia