Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nowe terminy i zmiana formy szkoleń
inspektorów ochrony przeciwpożarowej:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Odbyły się szkolenia z zakresu pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego realizowane dla funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

W dniach 7 i 8 października 2021 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, odbyły się dwa szkolenia z zakresu pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego, realizowane dla funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W ramach szkolenia odbywały się zajęcia teoretyczne i praktyczne, które prowadzone były przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w komorze dymowej.

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznali się z poniższą tematyką:

  • cel i zakres stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych,
  • proces oddychania – zapotrzebowanie i zużycie powietrza,
  • stany i skutki niedotlenienia organizmu,
  • podział sprzętu ochrony dróg oddechowych,
  • budowa aparatu powietrznego butlowego ze sprężonym powietrzem,
  • maski oddechowe i butle na sprężone powietrze,
  • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) podczas eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych,
  • czynności przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po pracy,
  • praca w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w warunkach normalnych i zadymienia,
  • konserwacja bieżąca sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Na zakończenie Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie bryg. Piotr Placek w obecności Naczelnika i Zastępcy Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej: st. bryg. Bogumiła Zalewskiego i st. kpt. Arkadiusza Omazdy, Naczelnika Wydziału Nauczania st. bryg. Marka Poterka oraz wykładowców st. kpt. Piotra Ujmy i st. kpt. Janusza Maleszko wręczył uczestnikom zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Galeria zdjęć

Szkolenia dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenia dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenia dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenia dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenia dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenia dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenia dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenia dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach

Additional information

Ogłoszenia


Każdy może wesprzeć ukraińskich strażaków!


Kursy_PPOŻ


Platforma edukacyjna


Czujka tlenku węgla


Nie kłam ratownikom

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 Koronawirus - Działania CS PSP

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


Okolicznościowy film obrazujący
30 lat PSP


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel OSP świętokrzyskie

 Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


 Pomoc Pomoc