Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nowe terminy i zmiana formy szkoleń
inspektorów ochrony przeciwpożarowej:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Szkolenie z zakresu forsowania przeszkód budowlanych z elementami działań poszukiwawczo–ratowniczych realizowane dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach

W dniu 9 listopada 2021 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się szkolenie z zakresu forsowania przeszkód budowlanych z elementami działań poszukiwawczo–ratowniczych realizowane dla funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W ramach szkolenia odbywały się zajęcia teoretyczne i praktyczne, które prowadzone były przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznali się z poniższą tematyką:

  1. Sprzęt do działań poszukiwawczo – ratowniczych realizowanych na poziomie podstawowym.
  2. Sprzęt pożarniczy wykorzystywany w działaniach poszukiwawczo – ratowniczych na poziomie podstawowym.
  3. Zabezpieczanie konstrukcji w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa ratowników prowadzących działania podczas forsowania przeszkód budowlanych.
  4. Wykonywanie dostępu i dotarcie do określonych przestrzeni po przez różne metody przebicia przez elementy konstrukcyjne.
  5. Forsowanie, otwieranie okien wykonanych z PCV.
  6. Forsowanie, otwieranie drzwi.
  7. Ewakuacja osób poszkodowanych i zagrożonych ze strefy niebezpiecznej.
  8. BHP podczas działań poszukiwawczo – ratowniczych.

Na zakończenie Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie bryg. Damian Hajdas w obecności Naczelnika i Zastępcy Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej: st. bryg. Bogumiła Zalewskiego i st. kpt. Arkadiusza Omazdy oraz przedstawiciela Wydziału Nauczania st. kpt. Artura Wydry wręczył uczestnikom zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Galeria zdjęć

Szkolenie z zakresu forsowania przeszkód budowlanych dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie z zakresu forsowania przeszkód budowlanych dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie z zakresu forsowania przeszkód budowlanych dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach
Szkolenie z zakresu forsowania przeszkód budowlanych dla funkcjonariuszy KW Policji w Katowicach

Additional information

Ogłoszenia


Każdy może wesprzeć ukraińskich strażaków!


Kursy_PPOŻ


Platforma edukacyjna


Czujka tlenku węgla


Nie kłam ratownikom

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 Koronawirus - Działania CS PSP

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


Okolicznościowy film obrazujący
30 lat PSP


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel OSP świętokrzyskie

 Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


 Pomoc Pomoc