Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Obchody 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia 1981 roku niszcząc nadzieje Polaków na odzyskanie demokratycznej wolności, ówczesne władze komunistyczne wprowadziły w Polsce stan wojenny.

Pamiętając o tych wydarzeniach, należy ukazać również znaczenie strajku okupacyjnego podchorążych w ówczesnej Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarnictwa (obecnie SGSP), który rozpoczął się 24 listopada 1981 r. w wyniku chęci podporządkowania szkoły władzom wojskowym. Protest został spacyfikowany 2 grudnia przez uzbrojone oddziały milicji oraz wojsko. Wydarzenia te były jednym z powodów wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Tegoroczne obchody 40-lecia wprowadzenia stanu wojennego rozpoczęły się w Częstochowie od celebrowania mszy świętej (o godzinie 15:30) przed Cudownym Obrazem na Jasnej Górze, następnie uczestnicy udali się pod figurę Niepokalanie Poczętej NMP gdzie został odśpiewany Hymn Państwowy i nakreślony krótki rys historyczny tamtych wydarzeń. Na koniec wszyscy zgromadzeni przeszli pod pomnik ks. Jerzego Popiełuszki, układając od szczytu Jasnogórskiego zapalone znicze. Pod pomnikiem zostały złożone kwiaty oraz znicze.

W obchodach 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego brał udział Komendant CS PSP st. bryg. Piotr Placek, sztandar szkoły oraz kadeci I i II kompanii Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Galeria zdjęć

Obchody 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
Obchody 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
Obchody 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
Obchody 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
Obchody 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
Obchody 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
Obchody 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Additional information

Ogłoszenia


Kursy_PPOŻ


Platforma edukacyjna


Czujka tlenku węgla


Nie kłam ratownikom

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 Koronawirus - Działania CS PSP

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel OSP świętokrzyskie

 Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


 Pomoc Pomoc