Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nowe terminy i zmiana formy szkoleń
inspektorów ochrony przeciwpożarowej:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Podziękowanie dla kadetów oraz kadry dowódczej, którzy w lutym br. pomagali w usuwaniu skutków wichur orkanu Eunice w powiecie drawskim w woj. zachodniopomorskim

Na ręce Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka wpłynęło podziękowanie skierowane do kadetów oraz kadry dowódczej, którzy w miesiącu lutym br. pomagali w usuwaniu skutków wichur w powiecie drawskim w woj. zachodniopomorskim.

Komendant Główny PSP z ogromną satysfakcją przyjął słowa uznania skierowane względem funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz młodych adeptów sztuki pożarniczej. Poprzez takie postawy budujemy obraz strażaka gotowego pomagać w każdej sytuacji, nawet z narażeniem własnego zdrowia i życia. W załączniku przesłane podziękowania od Burmistrza Drawska Pomorskiego Pana Krzysztofa Czerwińskiego.

Podziękowanie:

Additional information

Ogłoszenia


Każdy może wesprzeć ukraińskich strażaków!


Kursy_PPOŻ


Platforma edukacyjna


Czujka tlenku węgla


Nie kłam ratownikom

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 Koronawirus - Działania CS PSP

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


Okolicznościowy film obrazujący
30 lat PSP


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel OSP świętokrzyskie

 Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


 Pomoc Pomoc