Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nowe terminy i zmiana formy szkoleń
inspektorów ochrony przeciwpożarowej:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Nagroda Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla funkcjonariusza CS PSP

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i wysokie efekty w realizacji zadań służbowych, w szczególności za czynny udział w pracach zespołu, powołanego przez Komendanta Głównego PSP decyzją nr 70 z dnia 20 października 2020 r. związanych z przygotowaniem „Standardowych zasad postępowania podczas zdarzeń w obrębie instalacji fotowoltaicznych” została przyznana nagroda pieniężna dla funkcjonariusza Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

W imieniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej listy gratulacyjne z podziękowaniami wręczył Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. Piotr Placek. W uroczystym wręczeniu nagród udział wzięli Zastępcy Komendanta CS PSP st. bryg. Paweł Borówka i bryg. Damian Hajdas, Naczelnik Wydziału Kadrowego st. kpt. Magdalena Kołbasiuk oraz Naczelnik Wydziału Nauczania st. bryg. Marek Poterek.

Nagrodą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżniony został:

  • mł. kpt. Adrian Barasiński

Galeria zdjęć

Nagroda Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla funkcjonariusza CS PSP
Nagroda Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla funkcjonariusza CS PSP
Nagroda Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla funkcjonariusza CS PSP
Nagroda Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla funkcjonariusza CS PSP

Additional information

Ogłoszenia


Każdy może wesprzeć ukraińskich strażaków!


Kursy_PPOŻ


Platforma edukacyjna


Czujka tlenku węgla


Nie kłam ratownikom

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 Koronawirus - Działania CS PSP

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


Okolicznościowy film obrazujący
30 lat PSP


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel OSP świętokrzyskie

 Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


 Pomoc Pomoc