Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nowe terminy i zmiana formy szkoleń
inspektorów ochrony przeciwpożarowej:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EpiMilitaris 2022”

Trzech funkcjonariuszy CS PSP w Częstochowie uczestniczyło w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „EpiMilitaris 2022 – Epidemiologia i Bezpieczeństwo CBRN – Innowacje, Technologie Praktyki”, która odbyła się w dniach 11-13 kwiecień 2022 r., w Zamku Ryn.

Konferencję zorganizowało Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Wojskowy Instytut Techniczny i Uzbrojenia, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej oraz Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

W ramach wykładów zaprezentowano wystąpienia dotyczące bezpieczeństwa epidemiologicznego, sytuacji kryzysowych, zatopionej broni chemicznej w morzu Bałtyckim, specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego CBRNmed, detekcji skażeń biologicznych, chorób przenoszonych przez kleszcze i komary, działań ratowniczych oraz innowacyjnych rozwiązań podczas pandemii SARS-CoV-2, zagrożeń rakotwórczych i radiacyjnych, na które narażony jest personel lotniczy.

W ramach pierwszego warsztatu Wojskowa Akademia Techniczna zaprezentowała pokaz polowego laboratorium oraz została omówiona kwestia identyfikacji i charakterystyki czynników biologicznych w świetle standardów Światowej Organizacji Zdrowia.

Drugi warsztat był pokazem działania ratowników wobec osoby poszkodowanej podczas zdarzenia CBRN, który został przygotowany przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej, a do czynnego udziału i wsparcia merytorycznego został zaproszony funkcjonariusz Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierze 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej (pluton chemiczny oraz Kołowy Transporter Opancerzony. Pokaz dotyczył ewakuacji osoby poszkodowanej, wdrożenia krytycznych procedur ratujących życie, wykonania dekontaminacji wstępnej oraz właściwej. Wszystkie czynności ratownicy wykonywali w środkach ochrony indywidualnej.

Konferencja prezentowała bardzo wysoki poziom merytoryczny i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Zdjęcia: Łukasz Oklejewicz

Galeria zdjęć

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EpiMilitaris 2022”
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EpiMilitaris 2022”
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EpiMilitaris 2022”
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EpiMilitaris 2022”
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EpiMilitaris 2022”
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EpiMilitaris 2022”
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EpiMilitaris 2022”
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EpiMilitaris 2022”
VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EpiMilitaris 2022”

Additional information

Ogłoszenia


Każdy może wesprzeć ukraińskich strażaków!


Kursy_PPOŻ


Platforma edukacyjna


Czujka tlenku węgla


Nie kłam ratownikom

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 Koronawirus - Działania CS PSP

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


Okolicznościowy film obrazujący
30 lat PSP


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel OSP świętokrzyskie

 Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


 Pomoc Pomoc