Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nowe terminy i zmiana formy szkoleń
inspektorów ochrony przeciwpożarowej:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

XIX edycja Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „HAZMAT i CBRN”

W dniach 28-29 kwiecień 2022 roku w Spale odbyła się XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „HAZMAT i CBRN” zorganizowana przez Elamed Media Group.

Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie reprezentowali st. kpt. mgr inż. Artur Wydra oraz mł. asp. mgr Kamil Biały, funkcjonariusze Wydziału Nauczania – Taktyki Działań Ratowniczych.

Pierwszego dnia nasi prelegenci przedstawili wykład dotyczący metod ewakuacji osób poszkodowanych podczas zdarzeń CBRN oraz wdrożeniem krytycznych interwencji ratujących życie. Drugiego dnia przeprowadzono warsztaty z zakresu pobierania próbek w środowisku skażenia czynnikiem chemicznym oraz ewakuacji poszkodowanego wraz z dekontaminacją wstępną.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a prezentowane treści były na bardzo wysokim poziomie. Konferencja była także miejscem wymiany doświadczeń zawodowych.

Galeria zdjęć

XIX edycja Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „HAZMAT i CBRN”
XIX edycja Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „HAZMAT i CBRN”
XIX edycja Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „HAZMAT i CBRN”
XIX edycja Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „HAZMAT i CBRN”

Additional information

Ogłoszenia


Każdy może wesprzeć ukraińskich strażaków!


Kursy_PPOŻ


Platforma edukacyjna


Czujka tlenku węgla


Nie kłam ratownikom

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 Koronawirus - Działania CS PSP

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


Okolicznościowy film obrazujący
30 lat PSP


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel OSP świętokrzyskie

 Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


 Pomoc Pomoc