Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2023 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozpoczętą budowę kompleksu budynków laboratorium sprzętu ochrony układu oddechowego i sali gimnastycznej na poligonie CS PSP

W dniu 22 października 2022 roku odbyła się uroczystość ŚLUBOWANIA kadetów XXVI turnusu Dziennego Studium Aspirantów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

Ślubowanie na terenie CS PSP było poprzedzone Mszą Świętą na Jasnej Górze w intencji kadetów i ich rodzin, w której udział wzięli czcigodni goście, kadra Centralnej Szkoły PSP, ślubujący, ich rodziny i znajomi kadetów. Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze przewodniczył przeor Jasnej Góry ojciec Samuel Pacholski wraz z Kapelanem Krajowym Strażaków PSP księdzem st. bryg. dr Janem Krynickim oraz śląskim Kapelanem Strażaków - księdzem Michałem Palowskim, w asyście kapelanów PSP i częstochowskich księży.

Na wstępie dowódca uroczystości bryg. Marek Grabałowski złożył meldunek Panu st. bryg. Piotrowi Plackowi - Komendantowi Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Po złożeniu meldunku nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt. Do uroczystej przysięgi przystąpiło 59 adeptów pożarnictwa w tym dwie kobiety. Funkcję dowódcy kompani pełni st. asp. Maciej Szadkowski. Po złożeniu Ślubowania wszyscy zostali przyjęci w poczet kadetów Centralnej Szkoły PSP, a tym samym zwiększyli szeregi funkcjonariuszy służby kandydackiej Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystość została zapoczątkowana przemówieniem i powitaniem zebranych gości przez Pana st. bryg. Piotra Placka - Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Komendant Centralnej Szkoły PSP st. bryg. Piotr Placek przemawiając, do Ślubujących strażaków mówił m.in.: "Służba w szeregach Państwowej Straży Pożarnej jest trudna i odpowiedzialna. Wymaga hartu ducha, odwagi i poświęcenia w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi zgodnie z mottem "Bogu na chwałę ludziom na pożytek". Ślubowanie na sztandar Szkoły ma szczególne znaczenie dla Was i waszych rodzin, które swoją obecnością nadają jej szczególną rangę. Pragnę, aby słowa składanego dzisiaj Ślubowania zapadły Wam głęboko w pamięć i w serca. Musicie mieć świadomość, że bycie strażakiem to honor i zaszczyt, a mundur zobowiązuje do godnego zachowania i odpowiedniej postawy. Strażacy pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej muszą stale kształcić się, podnosić swoje kwalifikacje, by sprostać stawianym wymaganiom.

Po prawie dwóch miesiącach od rozpoczęcia nauki młodzi adepci pożarnictwa przystępują do złożenia uroczystego ślubowania i formalnego wstąpienia w szeregi służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej.

Drodzy kadeci musicie zdawać sobie sprawę, że Ślubowanie na sztandar ma szczególne znaczenie. Bycie strażakiem to honor i zaszczyt, a mundur zobowiązuje, do zachowania odpowiedniej postawy. Ważnym warunkiem osiągania sukcesów w naszej służbie jest dobra znajomość strażackiego rzemiosła. Wy pozytywnie przeszliście ten czas próby realizowany w trudnych warunkach poligonowych. Teraz już jesteście świadomi, że zdecydowaliście się na niełatwą ścieżkę zawodową, ale jestem przekonany, że dokonaliście właściwego wyboru, który w przyszłości przyniesie Wam dużo satysfakcji zawodowej i dumy dla Waszych bliskich”.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwiga Wiśniewska w swoim przemówieniu zwracając się do kadetów, strażaków oraz pracowników cywilnych Szkoły podkreślała, że zadania, które na co dzień stoją przed całą formacją Państwowej Straży Pożarnej, wymagają osób oddanych służbie, dobrze wyszkolonych i przygotowanych do wykonywania zadań w najtrudniejszych warunkach. W swoim przemówieniu Pani Jadwiga Wiśniewska podkreśliła również, że trudne i odpowiedzialne zadania mogą realizować jedynie strażacy z odpowiednim poziomem wiedzy, doświadczeniem i sprawnością fizyczną. Pani Poseł pogratulowała wszystkim kadetom i ich rodzicom i wyraziła słowa uznania dla hartu ducha zebranych strażaków, którzy w niedługim czasie staną się wizytówką Państwowej Straży Pożarnej. W trudnych i odpowiedzialnych akcjach mogą brać udział jedynie strażacy o odpowiednim poziomie wiedzy i sprawności fizycznej. Dlatego od kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wymaga się spełnienia szeregu kryteriów, między innymi: dobrego przygotowania z przedmiotów ścisłych, znakomitej sprawności fizycznej oraz odpowiednich predyspozycji. Składający Ślubowanie spełnili te wymagania. Przeszli dwumiesięczne przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w trudnych polowych warunkach z dyscypliną służby wewnętrznej.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Lidia Burzyńska podkreśliła, że ważną rolę, jaką pełni Centralna Szkoła w strukturach organizacyjnych PSP jest zasługą wszystkich pracowników Szkoły, bo to dzięki ich zaangażowaniu, na pożarniczej mapie Polski rozwija się Szkoła z wielkimi perspektywami i możliwościami. Pani Lidia Burzyńska podkreśliła ważną rolę Państwowej Straży Pożarnej, która przez 30 lat funkcjonowania stała się ważną nie tylko w Polsce, ale i na świecie formacją ratowniczą.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Waldemar Andzel w swoim przemówieniu podkreślił, że okres przygotowawczy to doskonały sprawdzian dla siły charakteru, wytrwałości, współpracy ramię w ramię przyszłych strażaków. Egzamin ten zdali celująco. Złożenie przysięgi jest momentem szczególnym, składa się ślubowanie pewnym wartościom – przed Komendantem, na sztandar Szkoły, w obecności władz i najbliższych. Od tego dnia, nowo zaprzysiężeni strażacy będą zobowiązani do postępowania w swoim życiu zgodnie ze słowami wypowiedzianej roty.

Śląska Kurator Oświaty Pani Urszula Bauer mówiła do zebranych: Niewiele jest zawodów, gdzie składana jest przysięga. Wypowiada się między innymi słowa „.... być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia ....” - to słowa, które zobowiązują. Jesteście dumą dla swych najbliższych, a dla nas dumą jest, że możemy uczestniczyć w tak ważnym momencie waszego wyboru zawodu STRAŻAKA.

Wyróżnieni ślubowaniem na sztandar zostali:

 • kadet MUSIAŁ Kacper,
 • kadet KOWALSKI Norbert,
 • kadet ROSZCZYPAŁA Michał,
 • kadet SZKUTNIK Filip.

Po uroczystym Ślubowaniu błogosławieństwa kadetom udzielili:

 • Kapelan Krajowy Strażaków PSP Ksiądz st. bryg. dr Jan Krynicki,
 • Śląski Kapelan Strażaków - Ksiądz Michał Palowski,
 • Kapelan Ewangelicko-Augsburski Strażaków - Ksiądz mł. bryg. Adam  Glajcar,
 • ks. Adam Jarząbek - Proboszcz, Przełożony Wspólnoty Zakonnej, w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kościelnej.

W dniu dzisiejszym zostały poświęcone przez kapelanów PSP nowo pozyskane pojazdy, które wzbogaciły bazę sprzętowo-dydaktyczną Szkoły:

 • samochód lekki ratownictwa medycznego,
 • samochód ratowniczo-gaśniczy Iveco GBA 2,5/16,
 • samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo GBA 2,5/16.

Podczas uroczystości wręczono medale okolicznościowe z okazji 30-lecia PSP.

Poniżej lista osób, którym przyznano wyróżnienie:

 • Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwiga WIŚNIEWSKA,
 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Lidia BURZYŃSKA,
 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Waldemar ANDZEL,
 • Śląski Kurator Oświaty Pani Urszula BAUER,
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie Pani mł. insp. Ewa SZATANIAK,
 • Przeor Jasnej Góry Ojciec Samuel PACHOLSKI,
 • Kustosz Jasnej Góry Ojciec Waldemar PASTUSIAK,
 • Kierownik Działu Kwatermistrzowskiego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Pan mjr Aleksander KMIEĆ,
 • Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Katowicach Pan dr n. med. Piotr GRAZDA,
 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mariusz TREPKA – medal odebrany przez asystentkę Panią Agatę Borkowską,
 • Pełnomocnik Częstochowskiego Okręgu PiS Pani Grażyna MATYSZCZAK,
 • Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Pan Stanisław GMITRUK,
 • Kierownik Grupy Zamiejscowej w Częstochowie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Pan por. SG Krystian ŻESŁAWSKI,
 • Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie Pan dr. hab. Zygmunt BĄK, prof. UJD,
 • Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Pani dr hab. inż. prof. PCZ Iwona OTOLA,
 • Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie Pan dr hab. inż. Marcin SOSNOWSKI,
 • Przewodniczący Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność Pan Jacek STRĄCZYŃSKI,
 • Wójt Gminy Janów Pan Edward MOSKALIK,
 • Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie Pan Krzysztof ZBROJKIEWICZ,
 • Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Pan Marek DZIUBEK,
 • Dyrektor Oddziału Operacyjnego firmy Arena Operator Pan Robert RAJCHEL,
 • Pełnomocnik Wójta Gminy Miedźno Pan Wojciech TAŁAJCZYK,
 • Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Częstochowie Pan Norbert KĘPIŃSKI.

Po uroczystości ślubowania nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozpoczętą budowę kompleksu budynków laboratorium sprzętu ochrony układu oddechowego i sali gimnastycznej na poligonie szkoły.

Na poligonie CS PSP miało miejsce uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego pod rozpoczętą budowę kompleksu budynków laboratorium sprzętu ochrony układu oddechowego i sali gimnastycznej.

Podpisy pod aktem erekcyjnym złożyli:

 • Poseł do Parlamentu Europejskiego - Pani Jadwiga WIŚNIEWSKA,
 • Poseł na Sejm RP - Pani Lidia BURZYŃSKA,
 • Poseł na Sejm RP - Pan Waldemar ANDZEL,
 • Kapelan Krajowy Strażaków - ks. st. bryg. dr Jan KRYNICKI,
 • Właściciel Firmy MODERN-BUD - Pan Marcin STRUGAŁA,
 • Komendant Centralnej Szkoły PSP - Pan st. bryg. Piotr PLACEK,
 • Kadet XXV Turnusu DSA PSP - str. Grzegorz GLANOWSKI,

  oraz pozostali zebrani uczestnicy tego podniosłego wydarzenia.

Celowość inwestycji:

W związku z koniecznością przeprowadzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimum raz na trzy lata testów ratowników w komorze dymowej, oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z kadetami oraz kursantami Państwowej Straży Pożarnej jak również przeszkolenia druhów, ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, potrzebne jest nowoczesne zaplecze w postaci kompleksu pomieszczeń i urządzeń do ćwiczenia Ochrony Układu Oddechowego (OUO). W skład kompleksu wchodzi: komora dymowa, laboratorium sprzętu OUO wraz z salą wykładową, sala ćwiczebna poruszania się w sprzęcie OUO, baza sprzętu OUO z pomieszczeniem przechowywania ubrań gazoszczelnych oraz sprężarkownia do napełniania i przechowywania butli powietrznych.

W połączeniu z kompleksem szkoleniowo-laboratoryjnym planuje się wybudowanie hali sportowej. Wybudowanie kompleksu sportowego znacznie poprawi i uatrakcyjni przeprowadzanie zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego objętych programem nauczania, jak też udoskonali formę prowadzenia treningów w poszczególnych sekcjach sportowych. Dzięki pełnowymiarowym boiskom do piłki ręcznej, halowej piłki nożnej, piłki siatkowej, zostaną podniesione umiejętności poziomu gry u strażaków, które jak wiemy rozwijają przydatne zachowania w służbie Państwowej Straży Pożarnej. Systematyczne uprawianie gier zespołowych i dyscyplin sportu pożarniczego wszechstronnie rozwinie umiejętności ruchowe, zdolności motoryczne i cechy osobowości ludzkiej. Uprawianie sportu zaspokoi potrzeby psychiczne strażaków, jak również przyczyni się w pewnym stopniu do doskonalenia procesów decyzyjnych oraz współpracy z drugim człowiekiem. Budowa hali sportowej ma również na celu stworzenie strażakom Państwowej Straży Pożarnej, miejsca do realizacji efektywnego treningu sportowego oraz możliwości do prowadzenia aktywnego wypoczynku i relaksu po długich i wyczerpujących zajęciach dydaktycznych.

Kompleks sportowy wybudowany w sąsiedztwie istniejącego już lekkoatletycznego stadionu, poprawi w znacznym stopniu funkcjonowanie i lepszą koordynację zajęć sportowych.

W skład całego kompleksu sportowego wejdzie:

 • pełnowymiarowa hala sportowa z boiskiem do piłki ręcznej, piłki koszykowej, piłki siatkowej,
 • trybuny (widownia) przy hali sportowej,
 • siłownia lub pomieszczenie ze sprzętem kardio,
 • szatnie z prysznicami i łazienkami,
 • magazynek sprzętu sportowego,
 • sala konferencyjna lub wykładowa,
 • pokój nauczycieli WF wraz z łazienką,
 • pomieszczenie gospodarcze na środki czystości,
 • pokoje administracyjne.

Potrzeba wybudowania nowoczesnej hali sportowej jest konieczna, gdyż liczba osób zainteresowanych uprawianiem sportu i podnoszeniem swojej sprawności ruchowej stale się powiększa. Młodzież zaczyna preferować zdrowy i aktywny styl życia zauważając w swoim działaniu liczne korzyści, a nade wszystko hartowanie organizmu, co w zawadzie strażaka jest bardzo ważne. Nowy obiekt pozwoli na prowadzenie zajęć dla większej liczby ćwiczących w jednym czasie jak również poprawi ich bezpieczeństwo co było utrudnione na dotychczasowym obiekcie.

Zestawienie powierzchni i dane ogólne budynku:

 • pow. zabudowy 2773,4 m2
 • wysokość 11,49 m
 • pow. ZLI 2942,1 m2
 • pow. ZLIII 704 m2
 • pow. PM hydrofornia 10,5 m2, rozdzielnia elektryczna 10,5m2
 • pow. łącznie 3667,1 m2
 • kubatura 27 743,5 m3

Wizualizacja kompleksu budynków laboratorium sprzętu ochrony układu oddechowego i sali gimnastycznej (.pdf)

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

 • Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwiga Wiśniewska,
 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Lidia Burzyńska,
 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Waldemar Andzel,
 • Śląska Kurator Oświaty Pani Urszula Bauer,
 • Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Pan Stanisław Gmitruk,
 • Śląski Komendant Wojewódzki PSP Pan nadbryg. Jacek Kleszczewski,
 • Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP Pan nadbryg. Krzysztof Ciosek, wraz z Zastępcą Panem st. bryg. Jarosławem Piotrowskim,
 • Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach Pan mł. bryg. Rafał Jureczko,
 • Z-ca małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pan bryg. Paweł Żaba,
 • Z-ca opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pan st. bryg. Wojciech Nawara,
 • Z-ca dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pan mł. bryg. Michał Pięta,
 • Z-ca Komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy Pan st. bryg. Sławomir Dylewski,
 • Z-ca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie Pan bryg. Marcin Szewerniak,
 • Komendant Miejski PSP w Częstochowie Pan bryg. Marek Radosz,
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie Pani mł. insp. Ewa Szataniak,
 • Dyrektor Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa  SGSP w Warszawie Pan st. bryg. dr hab. Adam Krasuski, prof. Uczelni,
 • Kierownik Grupy Zamiejscowej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Pan por. SG Krystian Żesławski,
 • Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowego Centrum Rekrutacji w Częstochowie Pan mjr Artur Bożek,
 • Kapelan Krajowy Strażaków Ksiądz st. bryg. dr Jan Krynicki,
 • Śląski Kapelan Strażaków Ksiądz Michał Palowski,
 • Kapelan Ewangelicko Augsburski Strażaków Ksiądz mł. bryg. Adam Glajcar,
 • Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego Ksiądz Adam Jarząbek,
 • Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie Pan dr hab. Zygmunt Bąk, prof. UJD,
 • Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Pani dr hab. inż. Iwona Otola, prof. PCz.,     
 • Dziekan Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie Pan  dr hab. inż. Marcin Sosnowski,
 • Wiceprzewodniczący Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność Pan Sławomir Kołodziej,
 • Przewodniczący Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność Pan Jacek Strączyński,
 • Dyrektor Biura Prawnego Urzędu Marszałkowskiego woj. podkarpackiego Pan Tomasz Ciechanowski,
 • Asystentka Posła na Sejm RP Pana Mariusza Trepki Pani Agata Borkowska,
 • Kierownik Działu Kwatermistrzowskiego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej Kule Pan mjr Aleksander Kmieć,
 • Prezes Częstochowskiego WOPR Pan Krzysztof Zbrojkiewicz,
 • Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Katowicach Pan dr n. med. Piotr Grazda,
 • Przewodniczący Śląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA w Katowicach Pan Maciej Graca,
 • Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Częstochowie Pan Norbert Kępiński,
 • Dyrektor Oddziału Rejonowego PCK w Częstochowie Pani Arleta Kasztelan,
 • Dyrektor Oddziału Operacyjnego firmy Arena Operator Pan Robert Rajchel,
 • Pełnomocnik Wójta Gminy Miedźno Pan Wojciech Tałajczyk,
 • Współwłaściciele Firmy Modern-Bud Pan Michał i Marcin Strugała.

Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie Pan st. bryg. Piotr Placek wraz ze swoimi zastępcami składa serdeczne podziękowania wszystkim obecnym na uroczystości gościom oraz rodzicom i przyjaciołom ślubujących. Podziękowania kierowane są również do wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Szkoły za przygotowanie i organizację uroczystego Ślubowania.

List Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Gawrona

List Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mariusza Trepki

List II Wicewojewody Śląskiego Pana Roberta Magdziarza

List Śląskiego Kuratora Oświaty Pani Urszuli Bauer

List Dyrektora KRUS Częstochowa Pana Piotra Dobosza

 

Galeria zdjęć

Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego
Ślubowanie kadetów XXVI Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie oraz wmurowanie aktu erekcyjnego

Additional information