Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


Uwaga dot. SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW

Z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, wynikających z awarii powstałej na serwerach usługodawcy - szkolenie dla rzeczoznawców zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej korespondencji.


 

Podsumowanie rządowego programu 500 PLUS subregionu częstochowskiego

28 lutego 2017 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się podsumowanie rządowego programu 500 PLUS subregionu częstochowskiego.

Podczas spotkania podkreślano, że dzięki programowi podniósł się standard życia rodzin pobierających świadczenie wychowawcze, pozwalając rodzinom żyć w poczuciu większego bezpieczeństwa finansowego. Program przyniósł też zdecydowaną poprawę warunków materialnych rodzin, skutkującą zmniejszeniem liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i z pomocy w postaci dożywiania.

Podczas spotkań rozmawiano też o pomocy społecznej oraz polityce senioralnej, omówiono programy realizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Senior +”, „ASOS” i kampanię informacyjną „Aktywny i Bezpieczny Senior”.

Gośćmi Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie mł. bryg. Piotra Placka byli m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, poseł na sejm RP Pani Lidia Burzyńska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Ewa Niewiara.

Galeria zdjęć

500_plus
500_plus
500_plus
500_plus
500_plus
500_plus
500_plus
500_plus
500_plus
500_plus
500_plus
500_plus
500_plus
500_plus

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc