Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Ćwiczenia Air Liquide Polska i Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

25 października miały miejsce wspólne ćwiczenia Air Liquide Polska i Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, zrealizowane w ramach podnoszenia umiejętności reagowania w sytuacjach awaryjnych.

Wiodącym tematem ćwiczeń były zdarzenia drogowe przy transporcie produktów sprężonych oraz ciekłego azotu.

Air Liquide będąc firmą odpowiedzialną społecznie angażuje się m.in. w działania szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa dla innych podmiotów, dzieląc się swoją ekspertyzą w tym zakresie. Wpisuje się to również w naszą strategię ADVANCE, a w szczególności jeden z jej 4 filarów: Działanie na rzecz wszystkich.

Inicjatywa ta pozwoliła ratownikom z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz załodze Air Liquide Polska zweryfikować swoją wiedzę oraz dotychczas zdobyte umiejętności w reagowaniu na awaryjne zdarzenia drogowe w bezpiecznych warunkach. Scenariusz ćwiczeń zakładał „poważne zdarzenie drogowe”: zderzenie pojazdu ALP z innym uczestnikiem ruchu drogowego, a w konsekwencji rozsypanie butli, ich uszkodzenie oraz poradzenie sobie z trudnym do opanowania wyciekiem.

Dwa rodzaje interwencji na miejscu zdarzenia

Pierwszy dotyczył zachowania kierowcy ALP - jego umiejętności zachowania się w trudnej sytuacji oraz znajomość procedur. Zadania polegały m.in. na:

 • zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
 • wezwaniu i współpraca ze służbami ratunkowymi,
 • udzieleniu pomocy poszkodowanym,
 • poinformowanie o zdarzeniu ALP.

Przedmiotem obserwacji był również sposób reagowania na zgłoszenie o zdarzeniu przez pracowników AirLiquide (m.in. działy Centrum Obsługi Klienta, Logistyka, HSE, Transport).

Drugim rodzajem interwencji były działania wykonywane przez Służby Ratunkowe. Praca strażaków polegała m.in. na:

 • wyznaczeniu strefy niebezpiecznej,
 • pomiaru stężenia tlenu oraz substancji niebezpiecznych w atmosferze,
 • ewakuacji kierowcy samochodu osobowego,
 • udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu,
 • odciągnięcie samochodu osobowego od naczepy,
 • oceny uszkodzeń butli,
 • kontrolowanie strefy niebezpiecznej – w tym zastosowanie zasłon wodnych,
 • podjęcie działań w celu likwidacji wycieku – dokręcenie zaworów butli i/lub kontrolowanie awaryjnego upustu gazu do atmosfery,
 • zebranie rozsypanego ładunku,
 • przekazanie miejsca zdarzenia.

Tego typu ćwiczenia zostały bardzo dobrze przyjęte przez strażaków oraz osoby kształcące się w tym zawodzie, ponieważ pozwoliły na zdobycie nowych umiejętności. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie jest jedną z pięciu szkół w Polsce kształcących młodych strażaków.

W ćwiczeniach udział wzięły 3 zastępy PSP: GBA 2/16, SCRt, SCRchem. Po stronie Air Liquide Polska: COK, Logistyka, HSE, Transport oraz kierowca ALP (Przewoźnik Hoyer).

Galeria zdjęć

Ćwiczenia Air Liquide Polska i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Air Liquide Polska i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Air Liquide Polska i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Air Liquide Polska i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Air Liquide Polska i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Air Liquide Polska i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Air Liquide Polska i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Air Liquide Polska i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Air Liquide Polska i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Air Liquide Polska i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Air Liquide Polska i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Air Liquide Polska i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Air Liquide Polska i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Air Liquide Polska i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Air Liquide Polska i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
Ćwiczenia Air Liquide Polska i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie