Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Narada roczna - podsumowanie 2022 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

31 stycznia 2023 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się narada roczna, podsumowująca działalność Szkoły w 2022 roku.

Naradę rozpoczął Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Placek, który wraz ze swoim zastępcą st. bryg. Damianem Hajdasem przywitał wszystkich uczestników, przedstawił program narady oraz podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom za zaangażowanie w rozwój Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. W naradzie uczestniczył w formie wideokonferencji Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk, Dyrektor Biura Edukacji KG PSP st. bryg. Tomasz Naczas oraz Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Informacji bryg. Michał Kłosiński.

Naczelnicy poszczególnych komórek organizacyjnych przedstawili i omówili najważniejsze zadania realizowane przez wydziały Centralnej Szkoły w 2022 r. oraz przedstawili plany na 2023 rok. Swoje obszary tematyczne omówili również specjaliści z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Danych Osobowych.

Podczas spotkania podsumowano realizację zadań dydaktycznych, polityki kadrowej, zakupów sprzętu ratowniczego, rozbudowy i modernizacji Centralnej Szkoły, prewencji społecznej, działań Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, współpracy z przedstawicielami władz samorządowych, służb i instytucji współpracujących na co dzień z Centralną Szkołą PSP oraz wielu innych zadań związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej.

Ogrom pracy, jaki został wykonany przez ten czas i ciągłe dążenie do poprawy jakości kształcenia, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość - mówił Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk.

Struktura organizacyjna wydziałów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie:

 • Wydział Kadrowy,
 • Wydział Nauczania,
 • Wydział Finansowy,
 • Wydział Organizacji i Nadzoru,
 • Wydział Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej,
 • Wydział Działań Ratowniczo-Gaśniczych,
 • Wydział Kompanii Szkolnych I Zabezpieczenia Obiektów,
 • Wydział Informatyki i Łączności,
 • Wydział Kwatermistrzowski,
 • Wydział Techniczny,
 • Samodzielne Stanowisko ds. BHP,
 • Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Rzecznik Prasowy Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Galeria zdjęć

Narada roczna - podsumowanie 2022 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - podsumowanie 2022 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - podsumowanie 2022 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - podsumowanie 2022 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - podsumowanie 2022 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - podsumowanie 2022 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - podsumowanie 2022 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - podsumowanie 2022 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - podsumowanie 2022 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - podsumowanie 2022 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - podsumowanie 2022 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - podsumowanie 2022 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - podsumowanie 2022 roku w CS PSP w Częstochowie