Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Szkolenie z zakresu działań ratowniczych podczas zagrożeń o charakterze CBRNE

W dniach 30 i 31 stycznia w 2023 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się szkolenie z zakresu działań ratowniczych podczas zagrożeń o charakterze CBRNE dla funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej Sejmu i Senatu RP.

Kształcenie w czasie szkolenia miało przede wszystkim charakter praktyczny. Zajęcia prowadzone były przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

Niniejsze szkolenie skierowane było dla funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej Sejmu i Senatu RP i miało na celu przygotowanie ich do skutecznego i bezpiecznego udzielenia pierwszej pomocy podczas zdarzeń z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych.

Udział w nim wzięło 12 funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej Sejmu i Senatu RP.

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznali się z poniższą tematyką:

  • obrażenia bojowe (penetrujące oraz powybuchowe),
  • ewakuacja osób poszkodowanych,
  • badanie poszkodowanego według akronimu MARCHE,
  • nagłe zatrzymanie krążenia oraz resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
  • ćwiczenia praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
  • symulacja zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Na zakończenie Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. Damian Hajdas w obecności Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej: st. bryg. Bogumiła Zalewskiego oraz wykładowców st. kpt. Artura Wydry i mł. asp. Kamila Białego wręczył uczestnikom zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Galeria zdjęć

Szkolenie z zakresu działań ratowniczych podczas zagrożeń o charakterze CBRNE
Szkolenie z zakresu działań ratowniczych podczas zagrożeń o charakterze CBRNE
Szkolenie z zakresu działań ratowniczych podczas zagrożeń o charakterze CBRNE
Szkolenie z zakresu działań ratowniczych podczas zagrożeń o charakterze CBRNE
Szkolenie z zakresu działań ratowniczych podczas zagrożeń o charakterze CBRNE
Szkolenie z zakresu działań ratowniczych podczas zagrożeń o charakterze CBRNE
Szkolenie z zakresu działań ratowniczych podczas zagrożeń o charakterze CBRNE
Szkolenie z zakresu działań ratowniczych podczas zagrożeń o charakterze CBRNE
Szkolenie z zakresu działań ratowniczych podczas zagrożeń o charakterze CBRNE
Szkolenie z zakresu działań ratowniczych podczas zagrożeń o charakterze CBRNE
Szkolenie z zakresu działań ratowniczych podczas zagrożeń o charakterze CBRNE
Szkolenie z zakresu działań ratowniczych podczas zagrożeń o charakterze CBRNE
Szkolenie z zakresu działań ratowniczych podczas zagrożeń o charakterze CBRNE
Szkolenie z zakresu działań ratowniczych podczas zagrożeń o charakterze CBRNE
Szkolenie z zakresu działań ratowniczych podczas zagrożeń o charakterze CBRNE
Szkolenie z zakresu działań ratowniczych podczas zagrożeń o charakterze CBRNE
Szkolenie z zakresu działań ratowniczych podczas zagrożeń o charakterze CBRNE