Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych

W dniu 21.04.2023 r. na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie odbył się panel praktyczny w ramach seminarium szkoleniowego ADR organizowanego przez Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych – DGSA.

Stowarzyszenie DGSA jest podmiotem skupiającym osoby zaangażowane w nadzór i szkolenia osób wykonujących obowiązki w zakresie pakowania, nadawania, przewozu i rozładunku towarów niebezpiecznych.

W ramach ww. panelu uczestnikom zaprezentowano jednostki transportowe różnych typów do przewozu towarów niebezpiecznych klas 2-9, demonstrację przewozu towarów w opakowaniach jednostkowych, prezentację właściwości fizykochemicznych i przechowywania gazów w naczyniach. W demonstracji właściwości fizykochemicznych substancji chemicznych brali udział przedstawiciele DGSA oraz Wydziału Nauczania CS PSP.

Ponadto integralną częścią zajęć praktycznych seminarium była inscenizacja akcji ratowniczej prowadzonej w celu likwidacji skutków wypadku pojazdu przewożącego towary niebezpieczne. Inscenizacja została przygotowana i przeprowadzona przez strażaków Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej CS PSP. Celem inscenizacji było zapoznanie uczestników seminarium z procedurami stosowanymi przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz problematyką wynikającą z błędów w oznakowaniu, oraz ukrywaniu transportów z towarami niebezpiecznymi. Powyższe naruszenia obowiązków uczestników przewozu mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo działań ratowniczych, zdrowie i życie ratowników biorących udział w akcji ratowniczej.

Galeria zdjęć

Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych
Seminarium szkoleniowe dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych