Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego

W dniach 25-26 października br. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP ds. ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz członków Zespołu Komendanta Głównego PSP ds. ratownictwa chemicznego i ekologicznego powołanego Decyzją nr 3 KG PSP z dnia 3 stycznia 2022 r.

Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Akademii Pożarniczej i Szkół Państwowej Straży Pożarnej. Organizatorem spotkania było Biuro Planowania Operacyjnego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej przy współudziale Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

W trakcie spotkania omówiono sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem SGRChem, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb w zakresie wyposażenia sprzętowego oraz wyszkolenia strażaków - członków SGRChem. Przedstawiono również projekt zmian w treści dokumentu pt.: Zasady organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

Przedmiotowe spotkanie było również okazją do zapoznania uczestników z zasadami użytkowania i zastosowania tarcz balistycznych w działaniach ratowniczych. W tym aspekcie na terenie poligonu szkolnego Centralnej Szkoły PSP odbyły się zajęcia praktyczne, w trakcie których zaprezentowano walory taktyczno-użytkowe tarcz balistycznych oraz możliwości zabezpieczenia strażaków przed skutkami wybuchów.

Galeria zdjęć

Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego

Additional information