Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych

W dniach 6-10 listopada 2023 r. na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie odbyło się szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych dla Zakładowej Straży Pożarnej Anwil S.A.

Szkolenie obejmowało tematykę zawartą w "Programie szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych" zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP.

Podczas każdego dnia uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać zasady prowadzenia instruktażu oraz uczestniczyć przy demonstracjach m.in.: pokaz pirolizy drewna w kolbie, pokaz granic wybuchowości/palności z wykorzystaniem akwarium Giselssona, zastosowanie modeli domków ogniowych do pokazu w małej skali m.in. „małego domku dla lalek (z jednym pomieszczeniem)”, "małego domku z daszkiem", "dużego domku dla lalek (z czterema pomieszczeniami)".

Zajęcia praktyczne odbywały się na terenie poligonu szkolnego w modułowym, wielofunkcyjnym trenażerze ratowniczym, w części ogniowej, jak i taktycznej. Uczestnicy mieli okazję do poznania oraz doskonalenia umiejętności praktycznych z zakresu m.in. technik operowania prądami gaśniczymi, prowadzenia i zabezpieczania linii gaśniczych, postępowania podczas otwierania drzwi w budynku objętym pożarem, współpracę w rocie i przemieszczanie się w pomieszczeniach zadymionych, zasady przeszukiwania pomieszczeń (np. z użyciem kamery termowizyjnej, z wykorzystaniem linii gaśniczej, bez linii gaśniczej z wykorzystaniem np. wielofunkcyjnej pętli ratowniczej i linki lub bez dodatkowych przyrządów), sposoby prowadzenia wentylacji taktycznej z wykorzystaniem wentylacji naturalnej i wymuszonej (np. z użyciem wentylatorów i kurtyny dymowej).

W trakcie trwania warsztatów zwracano uwagę na charakterystykę zagrożeń dla strażaków wynikających z pożaru, tj. przegrzanie, odwodnienie, toksyczność dymu, ograniczona widoczność itp.

Warsztaty poprowadzili instruktorzy z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych: mł. bryg. Kamil Piotrowski, st. kpt. Mariusz Basiak, kpt. Wojciech Lubczyk, kpt. Michał Bogusz, mł. kpt. Marcin Kościelniak, mł. kpt. Maciej Szadkowski, asp. Norbert Biniek, mł. asp. Kamil Kończalski.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia. Zaświadczenia uczestnikom szkolenia wręczył Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. dr Piotr Placek w asyście swojego Zastępcy st. bryg. dr Damiana Hajdasa oraz w obecności: mł. bryg. Arkadiusza Omazdy - Zastępcy Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej, mł. bryg. Kamila Piotrowskiego - Kierownika Zespołu Przedmiotowego i kierownika powyższego szkolenia, a także ww. instruktorów CS PSP.

Galeria zdjęć

Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych
Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych