Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Wyróżnienie "SZKOŁA PATRIOTÓW" dla Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

W poniedziałek, 27 listopada 2023 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach odbyło się wręczenie certyfikatów z tytułem „Szkoła/Przedszkole Patriotów”.

Wyróżnienie otrzymało 37 przedszkoli oraz 147 szkół, funkcjonujących na terenie województwa śląskiego, za udział w wojewódzkim projekcie edukacyjnym o tej samej nazwie. Inicjatywa, skierowana była do dzieci i młodzieży i była realizowana od 11 listopada 2022 roku do 30 września 2023 roku. Celem projektu było pielęgnowanie pamięci o ważnych dla kraju oraz naszego regionu osobach, wydarzeniach i miejscach, które zapisały się na kartach polskiej historii. Miały temu służyć działania, podejmowane w trzech głównych obszarach. Chodziło o opiekę nad żyjącymi uczestnikami wydarzeń historycznych oraz wybranymi miejscami pamięci i ich bohaterami, a także o opracowanie informacji na temat konkretnych osób, zdarzeń czy miejsc i ich upowszechnianie. Organizatorem wojewódzkiego projektu edukacyjnego był Śląski Kurator Oświaty, a partnerem Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Oceny realizowanych przez szkoły i przedszkola działań w ramach wojewódzkiego projektu edukacyjnego dokonała Kapituła, którą tworzyli: Pani Jadwiga Wiśniewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani Urszula Bauer - Śląski Kurator Oświaty, Pan Andrzej Sznajder - Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Pani Anna Rakocz - Przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Represjonowanych w Stanie Wojennym oraz Pan Romuald Kubiciel - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu.

St. bryg. dr Piotr Placek - Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie za wieloletnią misję patriotyczną tworzoną przez pracowników i kadetów CS PSP otrzymał certyfikat, który nadaje wysoką rangę przedsięwzięciom, podejmowanym przez Centralną Szkołę, która staje się wzorem do naśladowania. Placówka uzyskuje prawo posługiwania się tytułem w oficjalnych sytuacjach. Ponadto zostaje wpisana do rejestru Śląskiego Kuratora Oświaty. Rejestr ten jest publikowany i aktualizowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach po kolejnej edycji projektu. Wyjątkowym znakiem tytułu „Szkoła/Przedszkole Patriotów” będzie specjalnie przygotowany bandolier i Ziarna Niepodległości.

Galeria zdjęć

Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie
Wyróżnienie „SZKOŁA PATRIOTÓW” dla CS PSP w Częstochowie

Additional information