Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Narada służbowo-szkoleniowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej

W Centralnej Szkole PSP w Częstochowie w dniach 18-19 czerwca 2024 roku odbyła się narada służbowo-szkoleniowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej.

Odprawę prowadził Komendant Główny PSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski wraz ze swoimi Zastępcami, a udział w niej brali Komendanci Wojewódzcy PSP, Prorektor-Zastępca Komendanta ds. operacyjnych Akademii Pożarniczej, Komendanci Szkół PSP, Dyrektorzy: Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – PIB, Centralnego Muzeum Pożarnictwa oraz poszczególnych biur Komendy Głównej PSP.

Podczas odprawy omawiano sprawy dotyczące realizacji bieżących i planowanych zadań, w tym między innymi:

  • wzmocnienia nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w wybranych grupach obiektów budowlanych i terenów,
  • zasad doskonalenia zawodowego w PSP i procesu ich wdrażania,
  • realizacji działań ratowniczych i ćwiczeń,
  • realizacji programu modernizacji PSP,
  • kierunków rozwoju ratownictwa medycznego w PSP,
  • radiokomunikacji i kierunków jej rozwoju,
  • koncepcji intensyfikacji współpracy międzynarodowej PSP,
  • aktywności i działań informacyjnych jednostek organizacyjnych PSP.

Galeria zdjęć

Narada służbowo-szkoleniowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej
Narada służbowo-szkoleniowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej
Narada służbowo-szkoleniowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej
Narada służbowo-szkoleniowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej
Narada służbowo-szkoleniowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej
Narada służbowo-szkoleniowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej
Narada służbowo-szkoleniowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej
Narada służbowo-szkoleniowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej
Narada służbowo-szkoleniowa kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej