Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu Dziennego Studium Aspirantów CS PSP oraz absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa

Dnia 28 czerwca 2024 roku o godzinie 12.00 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa.

Promocja poprzedzona została uroczystą Mszą Świętą na Jasnej Górze, której przewodniczył bp Andrzej Przybylski oraz Kapelani Strażaków. W Mszy Świętej udział wzięła kadra szkoły, absolwenci, zaproszeni goście oraz rodziny i znajomi promowanych.

Bp Andrzej Przybylski podkreślił, że cały świat podziwia strażaków nie za piękne deklaracje, ale dobre czyny. - Widzicie ludzką biedę, cierpienia, w których inni nie chcą być i za to jesteśmy wam wdzięczni. Dajecie nam poczucie bezpieczeństwa i właśnie, dzięki temu jesteście blisko Jezusa, bo On też często wchodzi tam, gdzie inni nie chcą - mówił Biskup. Dodał, że prawdziwym powołaniem jest bezinteresowna pomoc społeczeństwu i Ojczyźnie mimo wszelkich niebezpieczeństw.

Promocję strażaków w CS PSP rozpoczął meldunek dowódcy uroczystości st. bryg. Marka Grabałowskiego złożony Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Panu st. bryg. Pawłowi Frysztakowi. Po złożeniu meldunku nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i odśpiewanie hymnu państwowego.

Uroczystość została zapoczątkowana przemówieniem i powitaniem zebranych gości przez Pana st. bryg. Jarosława Jankowskiego - Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Komendant Szkoły zwracając się do promowanych m.in. mówił: „nadszedł dzień, w którym stajecie do ostatniego, wspólnego apelu w Naszej Szkole. Wydaje się, że nie tak dawno po raz pierwszy przekroczyliście mury szkoły, a już dzisiaj otrzymacie pierwszy stopień w korpusie aspirantów. Wśród dzisiejszych promowanych są młodzi ludzie, którzy przestają być kadetami Szkoły i za chwilę podejmą służbę w jednostkach terenowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju. Są też funkcjonariuszki i funkcjonariusze, którzy w systemie zaocznym ukończyli Naszą Szkołę, godząc wymagającą naukę ze służbą oraz z obowiązkami rodzinnymi. Pamiętajcie, że i jedni i drudzy gdziekolwiek będziecie pełnić służbę, gdziekolwiek się znajdziecie, będziecie zawsze postrzegani jako wychowankowie (absolwenci) Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej. Mam nadzieję, że będzie to zawsze dla Was powód do dumy."

"W Szkole, ale także w Częstochowie, na terenie powiatu i w wielu innych miejscach na terenie kraju, gdzie nieśliście pomoc innym, zostawiliście cząstkę siebie. W czasie 18 miesięcy pełnienia służb w szkolnej Jednostce Ratowniczo Gaśniczej braliście udział w prawie dwóch tysiącach zdarzeń o różnym stopniu skomplikowania. Godnie reprezentowaliście szkołę na zawodach sportowych, zdobywając wiele pucharów i medali. Ze wszystkich stron otrzymywaliśmy słowa podziękowań i wielkiego uznania dla Waszego profesjonalizmu. Wielu z Was, na długo zostanie w naszej pamięci. Liczę, że wyjedziecie stąd jako dobrzy strażacy, z jak najlepszymi wrażeniami oraz że zawarte tu przyjaźnie przetrwają długie lata. Mam nadzieję, że z sentymentem będziecie wspominać okres spędzony w Centralnej Szkole. Przez 30 lat wielu wam podobnych opuściło jej mury, a teraz i wy wpisujecie się wielkimi zgłoskami na kolejnych kartach historii."

Prezydent miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk wyraził podziw dla wszystkich strażaków mówiąc: „Służba w szeregach Państwowej Straży Pożarnej jest trudna i odpowiedzialna. Wymaga hartu ducha, odwagi i poświęcenia w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi. Od wielu lat niezmiennie jako strażacy posiadacie największe zaufanie wśród społeczeństwa. To powód do dumy, ale także ogromna odpowiedzialność. To wynik Waszej gotowości do bezinteresownego niesienia pomocy, gotowości do działań niezależnie od sytuacji. To Wy, strażacy, codziennie udowadniacie, że służba innym jest jednym z najważniejszych powołań, jakie człowiek może podjąć. Z tego miejsca chcę Wam wszystkim za to podziękować. Kadrze dydaktycznej i pracownikom Szkoły, za wysiłek i olbrzymi wkład pracy w perfekcyjne przygotowanie przyszłych kadr Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach ratowniczych na terenie całego kraju. Bycie strażakiem to honor i zaszczyt, a mundur zobowiązuje do godnego zachowania i odpowiedniej postawy”.

Zastępca Komendanta Głównego PSP - st. bryg. Paweł Frysztak, przemawiając do strażaków oraz pracowników cywilnych podkreślał, że zadania, które na co dzień stoją przed całą formacją Państwowej Straży Pożarnej, wymagają osób oddanych służbie, dobrze wyszkolonych i przygotowanych do wykonywania zadań w najtrudniejszych warunkach. W swoim przemówieniu podkreślił również, że trudne i odpowiedzialne zadania mogą realizować jedynie strażacy z odpowiednim poziomem wiedzy, doświadczeniem i sprawnością fizyczną. Komendant zaznaczył, że ważną rolę, jaką pełni Centralna Szkoła w strukturach organizacyjnych PSP jest zasługą wszystkich pracowników Szkoły, bo to dzięki ich zaangażowaniu, na pożarniczej mapie Polski rozwija się Szkoła z wielkimi perspektywami i możliwościami. Zastępca Komendanta Głównego PSP pogratulował wszystkim promowanym i wyraził słowa uznania dla hartu ducha zebranych strażaków, którzy w niedługim czasie staną się wizytówką Państwowej Straży Pożarnej.

Na terenie Centralnej Szkoły PSP do promocji przystąpiło:

 • 58 absolwentów Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.
 • Funkcję dowódcy kompanii pełnił mł. kpt. Maciej Szadkowski.

Wśród 58 promowanych Dziennego Studium Aspirantów PSP były też dwie Panie, które przez cały okres nauki, imponowały swoją charyzmą i chęcią zdobycia wymarzonego zawodu strażaka PSP.

Prymusami XXVI Turnusu Dziennego Studium Aspirantów PSP ze średnią ocen 4,84 zostali:

 • sekc. kadet - MADZIA Sebastian,
 • st. str. kadet - JÓŹWIAK Kacper.

Promowanych było również:

 • 99 absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa, wśród których było dziesięć kobiet.
 • Opiekunem kursu był st. kpt. Tomasz Wiłun.

Absolwentom nominację na stopień młodszego aspiranta wręczył Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frysztak.

Po uroczystej promocji nowo mianowani otrzymali błogosławieństwo, którego udzielił bp Andrzej Przybylski oraz obecni Kapelani Strażaków.

Uroczysta promocja była zwieńczeniem dwuletniego okresu kształcenia, podczas którego absolwenci zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz profesjonalne przygotowanie w zawodzie technika pożarnictwa, w którym przyjdzie pełnić im służbę. Kadeci podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, w których brali udział, wyjeżdżając jako obsada szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, nauczyli się obsługi nowoczesnego sprzętu pożarniczego i nabyli umiejętności niezbędnych do realizacji trudnych zadań ratowniczych. Przez cały okres nauki zdobyli ogrom wiedzy praktycznej i teoretycznej. Wykazali się szczególnym zaangażowaniem w służbie.

Kształcenie w Centralnej Szkole odbywało się w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i laboratoriach. Ćwiczenia praktyczne odbywały się głównie na terenie największego w Polsce poligonu pożarniczego, na którym jest ponad 50 stanowisk ćwiczebnych. Dla absolwentów dziennego studium aspirantów zakończył się prawie 2 letni pobyt w Centralnej Szkole PSP. Ten czas poświęcili na kształcenie i zdobycie odpowiednich umiejętności dla wymarzonego zawodu. Był to czas, który nauczył ich zawodu strażaka,  współpracy ramię w ramię, odpowiedzialności za drugiego człowieka. Kadeci udowodnili, że potrafią pogodzić naukę z obowiązkami służbowymi. Brali udział w licznych akcjach ratowniczo - gaśniczych. Pełniąc służbę w szkolnej Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej oraz kompanii szkolnej Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego, zdobyli bezcenne doświadczenie, które już niedługo wykorzystają w swoich jednostkach macierzystych. Absolwenci muszą pamiętać, że przyjdzie im pełnić służbę trudną, nie raz niosącą zagrożenie zdrowia i życia ale także służbę niosącą ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego i osobistego.

Kadeci godnie reprezentowali Szkołę podczas uroczystości państwowych, kościelnych oraz zmagań sportowych. Są wśród nich zawodnicy sportów pożarniczych, piłki siatkowej, zawodnicy sekcji piłki nożnej, tenisa stołowego, sportów wytrzymałościowych, ale również honorowi krwiodawcy i dawcy szpiku kostnego, uczestnicy akcji charytatywnych.

Wszystkim absolwentom, życzymy pomyślności w służbie, tylu powrotów ilu wyjazdów oraz by codzienna praca dawała Wam dużo satysfakcji i uznanie tych, na rzecz których będziecie ją pełnić.

Dzisiejszą uroczystość uświetniła swoją obecnością Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Orkiestra prowadzona była przez kapelmistrza podinsp. Adama Witiwa oraz tamburmajora sierż. sztab. Pawła Nierodę.

Promocję zaszczycili swoją obecnością:

 • Zastępca Komendanta Głównego PSP Pan st. bryg. Paweł Frysztak
 • Prezydent miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk
 • Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP Pan nadbryg. Krzysztof Ciosek
 • Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP Pan st. bryg. Marek Hajduk
 • Łódzki Komendant Wojewódzki PSP Pan st. bryg. Piotr Rudecki
 • Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pan st. bryg. Damian Legierski
 • Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pan bryg. Rafał Goliszek
 • Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie Pan nadbryg. Piotr Filipek
 • Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy Pan st. bryg. Jacek Antos
 • Zastępca Dyrektora Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Pan st. bryg. Daniel Małozięć
 • Kanclerz Akademii Pożarniczej Pan st. bryg. Piotr Równicki
 • Komendant Miejski PSP w Częstochowie Pan st. bryg. Marek Radosz
 • W imieniu Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie Pan nadkom. Rafał Drewniak
 • Komendant Powiatowy PSP w Będzinie Pan mł. bryg. Arkadiusz Spera
 • Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Myszkowie Pan bryg. Krzysztof Dzwonnik
 • p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kłobucku Pan mł. bryg. Michał Maj
 • Zastępca Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie Pan kom. Krzysztof Jaroszewski
 • Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Częstochowie Pan kpt. SG Krystian Żesławski
 • Komendant Straży Pożarnej Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu Pan st. chor. Sztab Dawid Burzyk
 • Naczelnik Wydziału Dowodzenia i Wychowania Szkoły Policji w Katowicach Pan mł. insp. Tomasz Wrzesień
 • Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie Pan Krzysztof Zbrojkiewicz
 • Naczelnik Oddziału Ochrony Porządku Publicznego Straży Miejskiej w Częstochowie Pan Artur Wojciechowski
 • Były Komendant Główny PSP Pan gen. brygadier w st. spocz. Teofil Jankowski
 • Byli Komendanci Centralnej Szkoły PSP:
  - Pani st. bryg. w st. spocz. Elżbieta Rakowska,
  - Pan st. bryg. w st. spocz. Marek Chmiel.
 • Biskup pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej Biskup dr Andrzej Przybylski
 • Śląski Kapelan Strażaków Ksiądz Michał Palowski
 • Kapelan Ewangelicko-Augsburski Strażaków Ksiądz bryg. Adam Glajcar
 • Małopolski Kapelan Strażaków ojciec bryg. w st. spocz. Władysław Kulig
 • Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie Pan dr hab. inż., prof. UJD Marcin Sosnowski
 • Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie Pani Barbara Matczak
 • Zastępca Dyrektora MOSiR Pan Janusz Danek
 • W imieniu Dyrektora OKE Jaworzno Pani Katarzyna Wyrwas
 • Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Katowicach Pani dr inż. Karolina Mielczarek
 • Wiceprezes Zarządu Frank Cars Sp. z o.o. Pan Franciszek Pietraszko
 • Kierownik ds. Dystrybucji i Utrzymania Ruchu Gazy Ciekłe Europa Centralna Air Products Sp. z o.o. Pani Anna Strzelecka

List Marszałka Województwa Śląskiego

List Rektora Akademii Pożarniczej w Warszawie

List Rektora Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

 

Galeria zdjęć

Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa
Uroczysta promocja kadetów XXVI turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ w zawodzie technik pożarnictwa