Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji

W dniach 1-5 lipca 2024 r. na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie zrealizowano specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz funkcjonariuszy Sekcji Minersko-Pirotechnicznych Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji.

Szkolenie prowadzone było przez funkcjonariuszy CS PSP oraz KW PSP w Katowicach, którzy zajmują się zagrożeniami CBRNE/HAZMAT. W ramach ćwiczeń został wykorzystany także samochód specjalny do prowadzenia dekontaminacji "DECON" z JRG 2 Gliwice-Łabędy. W trakcie prowadzonych zajęć mocny nacisk skierowany był przede wszystkim na działania praktyczne oraz realistyczne odwzorowanie sceny zdarzenia. Dodatkowym aspektem szkolenia była wspólna wymiana doświadczeń.

Zakres szkolenia obejmował:

  • 1 dzień - wykłady z zakresu zagrożeń CBRN - charakterystyka poszczególnych czynników, powodowane zagrożenia, zagadnienia z zakresu toksykologii oraz taktyka działań ratowniczych.
  • 2 dzień - detekcja i analiza czynników CBRN - wykład i praktyka oceny miejsca zdarzenia, wykonywania pomiarów oraz interpretacja otrzymanych wyników.
  • 3 dzień - środki ochrony indywidualnej - wykład i praktyka z zakresu doboru i stosowania adekwatnych ŚOI, w tym aparatów powietrznych.
  • 4 i 5 dzień - dekontaminacja ratowników i poszkodowanych oraz ćwiczenia i symulacje na podstawie opracowanych scenariuszy zdarzeń z użyciem czynników CBRN.

Szkolenie zakończyło się wręczeniem uczestnikom zaświadczeń przez st. bryg. dr. inż. Damiana Hajdasa - Zastępcy Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz insp. Krzysztofa Sowińskiego - Zastępcy Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" w Warszawie.

St. bryg. mgr inż. Jaroslaw Jankowski - Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie otrzymał pamiątkowy ryngraf, na znak wzorowej współpracy między służbami.

Materiał filmowy:

Galeria zdjęć

Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji
Specjalistyczne szkolenie z zakresu zdarzeń o charakterze CBRN dla funkcjonariuszy Policji