Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders

2 wykłady, 9 stanowisk poligonowych, 14 instruktorów, 50 uczestników i dwa dni intensywnego treningu! Tak w skrócie można podsumować I edycję Warsztatów Ratowniczych First Responders organizowanych w dniach 06-07 lipca 2024 r. przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

W Warsztatach Ratowniczych First Responders udział wzięli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Szkolenie było bardzo dobrą okazją dla uczestników do doskonalenia, uzupełnienia, uporządkowania swojej wiedzy ratowniczej w niezwykle szerokim horyzoncie zdarzeń. Instruktorzy główny nacisk położyli na praktyczne aspekty prowadzenia działań na poziomie interwencyjnym.

Warsztaty rozpoczęły się od przywitania uczestników przez st. bryg. dr inż. Damiana Hajdasa – Zastępcę Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Następnie uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów: Adaptacja taktyki działań ratowniczych do ewolucji konstrukcyjnej pojazdów - wygłoszonego przez st. kpt. mgr inż. Piotra Gonerę oraz Innowacyjne rozwiązania w sprzęcie ratowniczym – INTERSPIRO - wygłoszonego przez Pana Piotra Makowskiego (ASF).

Po bardzo krótkiej, teoretycznej części Warsztatów uczestnicy udali się na szkolny poligon oraz laboratoria, aby już w praktyczny sposób doskonalić swoje umiejętności. Centralna Szkoła PSP w Częstochowie przygotowała dla uczestników bardzo szeroki zakres tematyczny stanowisk:

  1. Profilaktyka i ochrona przeciwpożarowa – st. kpt. Mariusz Basiak (CS PSP w Częstochowie) – zapoznanie uczestników z wykorzystaniem urządzeń przeciwpożarowych przy działaniach ratowniczych, dobre praktyki, najczęstsze błędy, metodyka postępowania i zasady użycia pod kątem operacyjnym.
  2. Tamowanie masywnych krwawień i krwotoków – asp. Bartosz Jędruszek (CS PSP w Częstochowie) – postępowanie i uaktualnienie wiedzy na temat krwotoków i masywnych krwawień, użycie posiadanych materiałów i sprzętu medycznego, ćwiczenia z użyciem trenażerów (kończyna górna, wound packing rany, manekiny) i sztucznej krwi, nawiązania do wytycznych European Resuscitation Council i Tactical Combat Casuality Care wraz z nowościami na rynku sprzętu medycznego.
  3. Ratownictwo wysokościowe – studnia – mł. kpt. Michał Konarski (KW PSP Katowice) – poprawne użycie sprzętu do ratownictwa wysokościowego, organizacja pola pracy podczas omawianych działań ratowniczych, budowa układu wyciągowego, zabezpieczenie ratownika oraz poszkodowanego w trakcie ewakuacji ze studni.
  4. Ratownictwa chemiczne – st. kpt. Artur Wydra, mł. kpt. Kamil Biały (CS PSP w Częstochowie) – detekcja gazów niebezpiecznych w zakresie podstawowym w ramach standardowych technologii pomiarowych, zasady prowadzenia rozpoznania, analiza i ocena wyniku przez operatora, zasady użytkowania i stosowania sprzętu pomiarowego, środki ochrony indywidualnej przed czynnikiem chemicznych oraz elementy dekontaminacji hybrydowej.
  5. Ratownictwa drogowe – zderzenie czołowe – ogn. Tomasz Kulak (KM PSP w Bielsku-Białej) – wykonanie dostępu do osoby poszkodowanej przy zderzeniu czołowym, osoba poszkodowana zakleszczona w pojeździe przez deskę rozdzielczą oraz kolumnę kierownicy, wykonanie szybkiego dostępu oraz pełnego dostępu.
  6. Trenażer samochodu ciężarowego – bryg. Rafał Podlasiński (APoż), st. kpt. Janusz Ziemniczak (SA PSP w Poznaniu) – omówienie problematyki podczas zdarzeń z gabarytami, stabilizacja pojazdu ciężarowego, techniki wykonania dostępu do osoby poszkodowanej, ewakuacja osoby poszkodowanej z kabiny.
  7. Samoratowanie – mł. bryg. Kamil Piotrowski (CS PSP w Częstochowie), mł. asp. Michał Duszyński (SA PSP w Poznaniu) - ekwipunek osobisty strażaka – przygotowanie i obsługa, omówienie procedury wzywania pomocy podczas sytuacji kryzysowej, postępowanie w przypadku zaplątania, nieszczelności lub awarii SOUO, techniki oszczędzania powietrza.
  8. Działania poszukiwawczo-ratownicze – mł. asp. Natalia Spinek (APoż), omówienie zasad bezpieczeństwa podczas prowadzenia działań w przypadku katastrofy budowlanej, ewakuacja osoby poszkodowanej przy pomocy noszy ewakuacyjnych typu SKED lub półSKED, prawidłowe wykorzystanie sprzętu do ratownictwa wysokościowego, wykonanie stabilizacji konstrukcji.
  9. Prąd elektryczny a zagrożenia dla strażaków – kpt. Adrian Barasiński (CS PSP w Częstochowie) – omówienie środków bezpieczeństwa i odpowiedniego zabezpieczenia ratownika podczas zdarzeń, w których występuje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, działania ratownicze oraz niebezpieczeństwa przy pożarze paneli fotowoltaicznych i samochodów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym.

W czasie trwania Warsztatów Ratowniczych Koło SITP przy CS PSP w Częstochowie zorganizowało wystawę sprzętu pożarniczego, na której uczestnicy oraz uczniowie i pracownicy CS PSP w Częstochowie mogli zapoznać się z nowościami na rynku sprzętu ratowniczego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, instruktorom oraz wystawcom za wymianę doświadczeń, niezwykłą chęć do pracy i nauki, profesjonalne zachowanie, wzajemną pomoc, a także za stworzenie świetnej, koleżeńskiej atmosfery podczas Warsztatów. Już teraz zapraszamy na II Edycję Warsztatów Ratowniczych First Responders, która odbędzie się w 2025 roku!

Materiał filmowy:

 

Galeria zdjęć

I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders
I edycja Warsztatów Ratowniczych First Responders