Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


 

 

IV Konferencja Popularyzatorsko – Naukowa „Bezpieczne środowisko pracy = brak wypadków”

W dniu 26 kwietnia 2017 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbyła się IV Konferencja Popularyzatorsko – Naukowa „Bezpieczne środowisko pracy = brak wypadków” zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Podczas konferencji swoje wystąpienie miał Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie mł. bryg. Piotr Placek, na temat: wypadków funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania zadań służbowych.

Udział w konferencji wzięli również pracownicy i kadeci Centralnej Szkoły PSP: zastępca naczelnika wydziału Działań Ratowniczo-Gaśniczych st. kpt. Damian Hajdas oraz starszy inspektor ds. BHP mgr inż. Halina Korkus.

Głównym celem konferencji było stworzenie forum wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej związanej z szeroko pojętym bezpieczeństwem pracy i rolą jaką ono spełnia w życiu człowieka.

Obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa Ochrony Zdrowia w Pracy są przygotowane we współpracy z Europejską Agencją Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy (European Agency for Safety and Health At Work).

Galeria zdjęć

Konferencja popularyzatorsko-naukowa
Konferencja popularyzatorsko-naukowa
Konferencja popularyzatorsko-naukowa
Konferencja popularyzatorsko-naukowa
Konferencja popularyzatorsko-naukowa
Konferencja popularyzatorsko-naukowa

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc