Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


 

 

Szkolenie kancelaryjno - archiwalne

W dniach 24-28 kwietnia 2017 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej odbyło się szkolenie kancelaryjno- archiwalne I-go stopnia, prowadzone przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Udział w szkoleniu wzięło 46 osób, które uzyskały zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Szkolenie skierowane było dla pracowników Państwowej Straży Pożarnej w celu przygotowania teoretycznego do wykonywania czynności w archiwach.

Zaświadczenia uczestnikom szkolenia wręczył Dyrektor Biura Kontroli Skarg i Wniosków Komendy Głównej PSP st. bryg. mgr inż. Jan Tajduś.

Galeria zdjęć

Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno- archiwalne
Szkolenie kancelaryjno- archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno- archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno - archiwalne
Szkolenie kancelaryjno- archiwalne

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc