Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nowe terminy i zmiana formy szkoleń
inspektorów ochrony przeciwpożarowej:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Rekrutacja na XXI turnus Dziennego Studium Aspirantów PSP w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2017/2018

Wyniki egzaminu z pływania i próby braku lęku wysokości w CS PSP

 Lista 100 kandydatów zakwalifikowanych do badań lekarskich w ramach rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2017/2018 w Centralnej Szkole PSP

Wyniki egzaminu z pływania i próby braku lęku wysokości w Centralnej Szkole PSP

 

Listy wyników po egzaminie sprawnościowym i teoretycznym z dn. 07.07.2017 r.

Lista osób dopuszczonych do sprawdzianu z pływania i sprawdzianu braku lęku wysokości

Lista wyników po egzaminie sprawnościowym i teoretycznym

 

Listy wyników egzaminu sprawnościowego z dn. 03-06.07.2017 r.

Lista wyników zbiorczych egzaminu sprawnościowego z dnia 03-06.07.2017 r.

Lista nr startowych osób zakwalifikowanych do egzaminu teoretycznego w dniu 07.07.2017 r.

 

 

Additional information

Ogłoszenia


Każdy może wesprzeć ukraińskich strażaków!


Kursy_PPOŻ


Platforma edukacyjna


Czujka tlenku węgla


Nie kłam ratownikom

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 Koronawirus - Działania CS PSP

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


Okolicznościowy film obrazujący
30 lat PSP


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel OSP świętokrzyskie

 Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


 Pomoc Pomoc