Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2023 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Dnia 15 lipca 2017 roku o godzinie 11.00 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczysta promocja kadetów XIX turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa. Promocja poprzedzona została uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, której przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej ks. dr prał. Andrzej Przybylski. W Mszy Świętej udział wzięła kadra szkoły, absolwenci, zaproszeni goście oraz rodziny i znajomi promowanych.

Na terenie Centralnej Szkoły PSP do promocji przystąpiło:

 • 81 absolwentów Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej,
 • Prymusem został mł. asp. Karol Krokos, który uzyskał średnią ocen 4,65,
 • Funkcję dowódcy kompanii pełnił mł. bryg. Jacek Gawroński.

Promowanych było również:

 • 185 absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa, wśród których było osiem Pań,
 • Prymusem została mł. asp. Elżbieta Zalewska z KP PSP w Oleśnie, która uzyskała średnią ocen 4,40,
 • Kierownikiem kursu był kpt. Kamil Piotrowski.

Absolwentom nominację na stopień młodszego aspiranta wręczył Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tadeusz Jopek.

Po uroczystej promocji nowo mianowani otrzymali błogosławieństwo, którego udzielił biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej ks. dr prał. Andrzej Przybylski.

Uroczysta promocja była zwieńczeniem dwuletniego okresu kształcenia, podczas którego absolwenci zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz profesjonalne przygotowanie w zawodzie technik pożarnictwa, w którym przyjdzie pełnić im służbę. Kadeci podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, w których brali udział wyjeżdżając jako obsada szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nauczyli się obsługi nowoczesnego sprzętu pożarniczego i nabyli umiejętności niezbędnych do realizacji trudnych zadań ratowniczych.

Ostatni okres podwyższonej gotowości w związku z zabezpieczeniem wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Warszawie oraz zabezpieczenia 41 Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie pokazał, że kadeci efektywnie wykorzystali swoją wiedzę i doświadczenie. Tysiące strażaków, w tym i nasi wychowankowie, uczestniczyli w zabezpieczeniu tych ogromnych przedsięwzięć zyskując doświadczenie zawodowe i uznanie obserwatorów. Nasi kadeci wykazali się dużym zaangażowaniem, profesjonalizmem i odpowiedzialnością, co zostało zauważone i wysoko ocenione przez miejscowe służby, społeczeństwo oraz Komendanta Głównego PSP.

Promocję zaszczycili swoją obecnością:

 • Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwiga Wiśniewska,
 • Poseł na Sejm RP Pani Lidia Burzyńska,
 • Poseł na Sejm RP Pan Szymon Giżyński,
 • Asystent Posła na Sejm RP pana Konrada Głębockiego Pan Wojciech Kulawiak,
 • II Wicewojewoda Śląski Pan Mariusz Trepka,
 • Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Pani Krystyna Jasińska,
 • Zastępca Komendanta Głównego PSP Pan st. bryg. Tadeusz Jopek,
 • Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy Pan st. bryg. Jacek Antos,
 • Komendant Miejski PSP w Częstochowie Pan st. bryg. Jarosław Piotrowski,
 • Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach Pan st. bryg. Edward Pruski,
 • Szef Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie Pan ppłk Adrian Klimek,
 • Komendant Szkoły Policji w Katowicach Pan insp. dr Rafał Kochańczyk,
 • Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Pan płk SG Adam Jopek,
 • Komendant Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Pan mjr Dariusz Małolepszy,
 • I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie Pan nadkom. Dariusz Kiedrzyn,
 • W zastępstwie za Dowódcę V Tarnogórskiego Pułku Chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego Pan mjr Marcin Czapeczko,
 • Śląski Kurator Oświaty Pani Urszula Bauer,
 • Biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Ks. dr prał. Andrzej Przybylski,
 • Mazowiecki Kapelan Strażaków Ks. kpt Jerzy Sieńkowski,
 • Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego Ks. Andrzej Król,
 • Sekretarz generała Zakonu Św. Pawła I Pustelnika Ojców Paulinów Ojciec Paweł Przygocki,
 • Dyrektor Radia Jasna Góra Ojciec Kamil Szustak,
 • Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach Pani dr Elżbieta Krawczyk-Neifar,
 • Przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność Pan Jacek Strączyński,
 • Przewodniczący Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZS Florian Pan Jarosław Nowak,
 • Prezes Regionalnego WOPR Pan Krzysztof Zbrojkiewicz.

Całość uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach na czele z kapelmistrzem asp. Waldemarem Skotarskim.

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka

List Sekretarza Stanu Jarosława Zielińskiego

List Prorektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej st. bryg. dr inż. Jarosława Zarzyckiego

List Śląskiego Kuratora Oświaty mgr Urszuli Bauer

Galeria zdjęć

Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
Promocja absolwentów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Komendanci Centralnej Szkoły składają serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom Szkoły, kadetom i słuchaczom za przygotowanie i udział w promocji absolwentów XIX turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa.

Additional information