Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Dwudniowe warsztaty metodyczno-tematyczne w zakresie emisji głosu

W dniach 12 - 13 października 2017 r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyły się dwudniowe warsztaty metodyczno-tematyczne w zakresie „Emisji głosu i prowadzenia zajęć oraz oporu w pracy z grupą – diagnoza, elementy stresu w pracy wykładowcy”.

Warsztaty odbyły się w ramach działalności wspomagającej, zgodnej z „Planem nadzoru dydaktycznego na rok 2017 Komendanta Głównego PSP”, zorganizowane przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej PSP oraz Centralną Szkołę PSP w Częstochowie.

Udział w nich wzięło 31 wykładowców/kadra dydaktyczna z ośrodków szkolenia Komend Wojewódzkich PSP oraz ze szkół pożarniczych PSP.

Celem warsztatów było merytoryczne przygotowanie kadry dydaktycznej do realizacji szkoleń oraz zajęć doskonalących.

W pierwszym dniu warsztatów prowadzącym zajęcia była st. kpt. Marta Różycka – Psycholog pełniąca służbę w KW PSP w Katowicach.

Wykłady i ćwiczenia dotyczyły: zjawisk oporu, podstawowych kategorii  oporu oraz towarzyszących im modelów zachowań, oraz zasad pracy z trudnymi grupami – zarys strategii pracy z oporem, zarządzanie stresem szkoleniowca.

Dzień drugi to ćwiczenia dykcyjne wpływające na emisję głosu, prowadzone przez aktorkę, trenerkę i logopedę Monikę Szalaty. Omawiane zagadnienia obejmowały następujące tematy:

  • najczęściej popełniane błędy językowe,
  • profilaktyka i higiena głosu,
  • emisja głosu – wprowadzenie,
  • ćwiczenia relaksujące i rozgrzewka,
  • prozodemy (siła głosu, intonacja, barwa, tempo, akcent, pauza) i ich wykorzystanie.


W uroczystości zakończenia udział wziął i wręczył stosowne zaświadczenia Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły st. bryg. Paweł Borówka.


Galeria zdjęć

Dwudniowe warsztaty metodyczno-tematyczne w zakresie emisji głosu
Dwudniowe warsztaty metodyczno-tematyczne w zakresie emisji głosu
Dwudniowe warsztaty metodyczno-tematyczne w zakresie emisji głosu
Dwudniowe warsztaty metodyczno-tematyczne w zakresie emisji głosu
Dwudniowe warsztaty metodyczno-tematyczne w zakresie emisji głosu
Dwudniowe warsztaty metodyczno-tematyczne w zakresie emisji głosu
Dwudniowe warsztaty metodyczno-tematyczne w zakresie emisji głosu
Dwudniowe warsztaty metodyczno-tematyczne w zakresie emisji głosu
Dwudniowe warsztaty metodyczno-tematyczne w zakresie emisji głosu
Dwudniowe warsztaty metodyczno-tematyczne w zakresie emisji głosu
Dwudniowe warsztaty metodyczno-tematyczne w zakresie emisji głosu
Dwudniowe warsztaty metodyczno-tematyczne w zakresie emisji głosu

Additional information