Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

KOMUNIKAT W SPRAWIE  WOLNYCH TERMINÓW SZKOLEŃ INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

AKTUALIZUJĄCYCH W FORMIE ZDALNEJ

Szczegóły w zakładce: DYDAKTYKA - Szkolenia PPOŻ - Forma aktualizacji

 

 KOMUNIKAT DOT. REKRUTACJI NA KSZTAŁCENIE DZIENNE W ZAWODZIE TECHNIK POŻARNICTWA

W związku z pandemią wirusa COVID-19 informuje się, iż od dnia 17.03.2020 r. do odwołania,
dokumenty dotyczące rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2020/2021
można składać jedynie drogą korespondencyjną lub z wykorzystaniem generatora podań
.
W podanym wyżej terminie składanie podań i innych dokumentów dot. rekrutacji osobiście w siedzibie Centralnej Szkoły PSP nie będzie możliwe.

 

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA KKZ II

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych od dnia 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. dla słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zakresie II kwalifikacji zawodowej
w zawodzie technik pożarnictwa turnus 14/2019 dla plutonów: 3, 4, 5 i 6.

O nowym terminie zajęć słuchacze KKZ zostaną powiadomieni w kolejnym komunikacie.

 

KOMUNIKAT DOT. ODWOŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA SZKOLEŃ PPOŻ

W związku z koniecznością podejmowania wszelkich prób ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa
Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie podjął decyzję
o odwołaniu zajęć dydaktycznych dla szkoleń PPOŻ.
Szczegóły w pliku .pdf

 

KOMUNIKAT DOT. MISTRZOSTW POLSKI STRAŻAKÓW W PIŁCE SIATKOWEJ 

W związku z licznymi zapytaniami, kierowanymi do Centralnej Szkoły PSP, jako współorganizatora odwołanych Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Siatkowej,
informujemy, że decyzja o ewentualnym wyznaczeniu nowego terminu zawodów zapadnie w drugiej połowie kwietnia br.

 

 

Warsztaty poświęcone demonstracji działania prototypu Systemu Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania

W dniach 30.11 - 01.12.2017 r. na terenie CS PSP odbyły się warsztaty poświęcone demonstracji działania prototypu Systemu Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA).

Prototyp systemu WAZkA jest głównym wynikiem projektu nr DOB-BIO7/12/1/2015 pt.: „Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego w okresie 22.12.2015 - 21.12.2017 r.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:

  1. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego – Lider,
  2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  3. HTRC sp. z o.o.,
  4. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej.


Zasadniczym celem projektu było opracowanie i wykonanie na potrzeby podmiotów wchodzących w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) prototypu systemu informatycznego, którego zadaniem jest wsparcie procesów wymiany informacji, koordynacji działania, wspomagania ocen i analiz realizowanych przez podmioty wchodzące w skład KSWSiA w sytuacjach zagrożeń (katastrofy naturalne, awarie techniczne, wypadki, inne), które mogą skutkować skażeniami chemicznymi, biologicznymi i radiologicznymi (CBRN).

W trakcie demonstracji odbyło się sprawdzenie działania prototypu systemu z wykorzystaniem ćwiczebnych danych przygotowanych przez Wykonawcę (konsorcjum). W testach systemu uczestniczyli przedstawiciele potencjalnych jego użytkowników, tj. wojewódzkich i powiatowych (miejskich) centrów zarządzania kryzysowego, Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń oraz Komendy Głównej PSP.

Galeria zdjęć

System Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA)
System Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA)
System Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA)
System Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA)
System Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA)
System Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA)
System Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA)
System Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA)
System Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA)
System Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA)

Additional information

Ogłoszenia

 

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


Koronawirus
Informacje i zalecenia


 XXXVII Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej

XXXVII Mistrzostwa Polski Strażaków w Piłce Siatkowej
17-19.III.2020 r.


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


Apel

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


Pomoc