Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

UWAGA!

Informujemy, że są już dostępne terminy na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej na rok 2020.

Szczegóły w zakładce: Szkolenia PPOŻ

ZAPRASZAMY!

 


Zajęcia terenowe nad rzeką Wartą

W dniach 10-12.09.2018 r. odbyły się zajęcia terenowe nad rzeką Wartą dla kadetów XXI turnusu Dziennego Studium Aspirantów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Tematem ćwiczeń z przedmiotu Taktyka Działań Ratowniczych było wypracowanie decyzji dowódczych w ramach ratownictwa chemicznego i ekologicznego.

Głównymi celami ćwiczeń było:

  • zapoznanie uczestników z zasadami BHP dotyczącymi działań ratowniczych na akwenach, a także z wykorzystaniem sprzętu do ograniczania i usuwania substancji ropopochodnych z wody,
  • organizacja pola operacyjnego podczas akcji ratownictwa ekologicznego,
  • określenie poprawności zastosowania różnych zapór do ograniczania rozlewów substancji ropopochodnych, a także sprzętu zbierającego i separacyjnego.

Galeria zdjęć

Additional information