Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

Dostępne dodatkowe terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formie e-learningowej i w formie aktualizacji realizowane w całości w postaci zdalnej.
Szczegółowe informacje: Kursy PPOŻ

 


 

Szkolenie dla kandydatów na młodszego ratownika wysokościowego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

W dniach od 30.08.2018 do 14.09.2018 r. zostało przeprowadzone „Szkolenie dla kandydatów na młodszego ratownika wysokościowego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” prowadzone przez st. kpt. Arkadiusza Omazdę oraz bryg. Roberta Żuczka.

Szkolenie składało się z trzech etapów, pierwszym z nich były zajęcia teoretyczne podczas których uczestnicy opanowali wiedzę z zakresu wykonywania technik wysokościowych. Kolejnym etapem najbardziej wymagającym była część praktyczna. Składała się ona z doskonalenia budowy stanowisk wysokościowych, poręczowania, technik zjazdowych, wspinaczkowych i technik samoratowania. Na koniec zostały zorganizowane wyjazdy mające na celu wykorzystanie wszystkich zdobytych umiejętności w terenie. Pierwszy z nich odbył się na skałkach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Drugim razem grupa udała  się do Jaskini Studnisko oraz Jaskini Koralowej, gdzie uczestnicy szkolenia mogli w pełni wykorzystać poznane techniki wysokościowe. Szkolenie ukończyło 5 kadetów.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia wręczył Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie mł. bryg. Piotr Placek wraz z Naczelnikiem Wydziału Nauczania bryg. Markiem Poterek.

Galeria zdjęć

Szkolenie dla kandydatów na młodszego ratownika wysokościowego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Szkolenie dla kandydatów na młodszego ratownika wysokościowego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Szkolenie dla kandydatów na młodszego ratownika wysokościowego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Szkolenie dla kandydatów na młodszego ratownika wysokościowego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Szkolenie dla kandydatów na młodszego ratownika wysokościowego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Szkolenie dla kandydatów na młodszego ratownika wysokościowego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Szkolenie dla kandydatów na młodszego ratownika wysokościowego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Szkolenie dla kandydatów na młodszego ratownika wysokościowego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Szkolenie dla kandydatów na młodszego ratownika wysokościowego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Szkolenie dla kandydatów na młodszego ratownika wysokościowego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Szkolenie dla kandydatów na młodszego ratownika wysokościowego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Szkolenie dla kandydatów na młodszego ratownika wysokościowego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Additional information

Ogłoszenia

 Kursy_PPOŻ


#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


 Baza_wiedzy

 

FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin

 


 

 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk

 


 

 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego

 


 Czujka


  Pomoc