Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

UWAGA!

Informujemy, że są już dostępne terminy na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej na rok 2020.

Szczegóły w zakładce: Szkolenia PPOŻ

ZAPRASZAMY!

 


Szkolenie dla Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawsko-Śląskiego Republiki Czeskiej

W dniu 19 października 2018 roku zakończyło się "Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie ratownictwa przy katastrofach chemicznych i ekologicznych" realizowane dla strażaków z Republiki Czeskiej.

Było to ostatnie, z pięciu szkoleń, realizowanych w ramach umowy podpisanej ze Strażackim Korpusem Ratowniczym Kraju Morawsko-Śląskiego z Czech. W ramach pięciodniowego kursu grupa 20 specjalistów z jednostek czeskiej straży pożarnej odbyła kompleksowe przeszkolenie w dziedzinie zwalczania wydarzeń nadzwyczajnych z substancjami niebezpiecznymi.

Kształcenie w czasie kursu miało przede wszystkim charakter praktyczny. Uczestnicy zrealizowali szereg ćwiczeń w warunkach poligonowych, których istotą było jak najlepsze przygotowanie strażaka do realizacji zadań z zakresu ratownictwa przy katastrofach chemicznych i ekologicznych.

Niniejsze szkolenie realizowane było w ramach projektu "Szkolenie specjalne strażaków w celu przygotowania do zwalczania sytuacji nadzwyczajnych w dziedzinie chemii" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Republiki Czeskiej. W ramach niniejszego projektu Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej przeszkoliła podczas 5 szkoleń 83 strażaków z HZS MSK Republiki Czeskiej.

W uroczystym zakończeniu oraz wręczeniu zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu udział wzięli:

  • mł. bryg. Piotr Placek - Komendant Centralnej Szkoły PSP,
  • st. bryg. mgr inż. Paweł Borówka - Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP,
  • plk. Ing. Jan Bojko - kierownik wydziału służb Komendy Wojewódzkiej Strażackiego Korpusu Ratowniczego Kraju Morawsko-Śląskiego,
  • mjr. Ing. Marian Mrózek - dowódca jednostki ratowniczo gaśniczej w Karwinie,
  • mł. bryg. Damian Hajdas - Naczelnik Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej,
  • bryg. Marek Poterek - Naczelnik Wydziału Nauczania,
  • bryg. Mariusz Przygoda - Zastępca Naczelnika Wydziału Nauczania.

Galeria zdjęć

Additional information