Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych

W dniu 23 października 2018 r. zakończyło się dwudniowe szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Udział w nim wzięło 16 strażaków z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych z Warszawy, Szczecina, Kalisza oraz Gdyni. Zajęcia prowadzone były na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w salach wykładowych, z użyciem symulatora jazdy wozem bojowym, a także w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Jędrzejowie.

Na realizację programu szkolenia przewidziano 14 godzin zajęć dydaktycznych, których jakość merytoryczna i praktyczna oceniona zostały ankietą ewaluacyjną. Uczestnicy szkolenia szczególnie wysoko ocenili zajęcia praktyczne prowadzone na torze manewrowym i płycie poślizgowej w Jędrzejowie.

W uroczystości zakończenia udział wziął i wręczył stosowne zaświadczenia Komendant Centralnej Szkoły mł. bryg. Piotr Placek w obecności mł. bryg. Damiana Hajdasa - Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej oraz st. kpt. Michała Kobierskiego - Zastępcy Naczelnika Wydziału Technicznego.

Galeria zdjęć

Additional information