Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Spotkanie dyrektorów szkół i placówek dydaktycznych z terenu Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie

29 października 2018 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się narada z dyrektorami szkół i placówek dydaktycznych z terenu Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie.

W myśl ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruć tlenkiem węgla, podczas spotkania została wygłoszona prelekcja pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Zaprezentowane zostały różnego rodzaju czujki tlenku węgla i dymu oraz przedstawione zostały główne przekazy tegorocznej kampanii, a mianowicie:

  • skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
  • co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?
  • co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
  • jakie objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla?

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych.

Galeria zdjęć

Spotkanie dyrektorów szkół i placówek dydaktycznych
Spotkanie dyrektorów szkół i placówek dydaktycznych
Spotkanie dyrektorów szkół i placówek dydaktycznych
Spotkanie dyrektorów szkół i placówek dydaktycznych
Spotkanie dyrektorów szkół i placówek dydaktycznych
Spotkanie dyrektorów szkół i placówek dydaktycznych