Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym

W dniu 30 listopada 2018 roku zakończone zostało szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym realizowane w dniach 26-30.11.2018 roku.

Było to ostanie, z trzech cykli szkoleń, realizowanych w ramach projektu nr LT-PL-1R-009 "Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno - ekologicznego Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i miało na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne ratowników do wykonywania czynności ratowniczych w sytuacji zagrożenia czynnikami o charakterze CBRNE.

20 uczestników szkolenia, w tym 6 obywateli z Litwy, po zaliczonym pozytywnie egzaminie otrzymało zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia. Całościowo w ramach projektu przeszkolono 60 osób, w tym 20 obywateli z Litwy.

Zajęcia były prowadzone przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej jak również przez zaproszonych specjalistów min. w zakresie materiałów i urządzeń wybuchowych oraz analizy próbek.

Zaświadczenia uczestnikom szkolenia wręczył Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie mł. bryg. Piotr Placek.

Galeria zdjęć

Additional information