Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Szkolenie w zakresie pobierania próbek substancji chemicznych w warunkach skażenia środowiska. Trening Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej

W dniach 13 - 17 maja 2019 r. na terenie Centralnej Szkoły PSP odbyła się VII edycja szkolenia w zakresie pobierania i analizy próbek substancji chemicznych w warunkach skażenia środowiska.

Kurs zorganizowany jest na mocy porozumienia między Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej a Sekretariatem Technicznym Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej. Proces organizacji kursu i jego realizacji przebiegał pod nadzorem Sekretariatu Technicznego OPCW, Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Komendy Głównej PSP.

Uczestnikami szkolenia było 18 osób z 17 państw-stron Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej oraz 2 strażaków z PSP.

Państwa, które były reprezentowane przez uczestników to:

 • Argentyna
 • Bangladesz
 • Brazylia
 • Bułgaria
 • Burundi
 • Hiszpania
 • Jordania
 • Kenia
 • Kolumbia
 • Kostaryka
 • Nigeria
 • Panama
 • Sri Lanka
 • Sudan
 • Uganda
 • Ukraina
 • Włochy

W toku szkolenia uczestnicy poszerzyli wiedzę teoretyczną oraz rozwinęli umiejętności w zakresie stosowania sprzętu ochrony indywidualnej, w tym korzystania ze sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań ochrony przeciwchemicznej. Uczestnicy zapoznali się z technikami pobierania próbek substancji w symulowanych warunkach skażenia biologicznego i chemicznego. Kształcenie w czasie kursu miało przede wszystkim charakter praktyczny. Uczestnicy realizowali szereg ćwiczeń praktycznych w warunkach poligonowych, których istotą było pobieranie próbek substancji przy zastosowaniu sprzętu ochrony indywidualnej.

Szkolenie umożliwiło wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wdrażania postanowień "Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów", jak również stanowiło forum do dyskusji na temat potencjalnych obszarów współpracy w zakresie ochrony przed zagrożeniami ze strony substancji chemicznych.

Galeria zdjęć

Additional information