Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Szkolenie w zakresie pobierania próbek substancji chemicznych w warunkach skażenia środowiska. Trening Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej

W dniach 13 - 17 maja 2019 r. na terenie Centralnej Szkoły PSP odbyła się VII edycja szkolenia w zakresie pobierania i analizy próbek substancji chemicznych w warunkach skażenia środowiska.

Kurs zorganizowany jest na mocy porozumienia między Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej a Sekretariatem Technicznym Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej. Proces organizacji kursu i jego realizacji przebiegał pod nadzorem Sekretariatu Technicznego OPCW, Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Komendy Głównej PSP.

Uczestnikami szkolenia było 18 osób z 17 państw-stron Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej oraz 2 strażaków z PSP.

Państwa, które były reprezentowane przez uczestników to:

 • Argentyna
 • Bangladesz
 • Brazylia
 • Bułgaria
 • Burundi
 • Hiszpania
 • Jordania
 • Kenia
 • Kolumbia
 • Kostaryka
 • Nigeria
 • Panama
 • Sri Lanka
 • Sudan
 • Uganda
 • Ukraina
 • Włochy

W toku szkolenia uczestnicy poszerzyli wiedzę teoretyczną oraz rozwinęli umiejętności w zakresie stosowania sprzętu ochrony indywidualnej, w tym korzystania ze sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań ochrony przeciwchemicznej. Uczestnicy zapoznali się z technikami pobierania próbek substancji w symulowanych warunkach skażenia biologicznego i chemicznego. Kształcenie w czasie kursu miało przede wszystkim charakter praktyczny. Uczestnicy realizowali szereg ćwiczeń praktycznych w warunkach poligonowych, których istotą było pobieranie próbek substancji przy zastosowaniu sprzętu ochrony indywidualnej.

Szkolenie umożliwiło wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wdrażania postanowień "Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów", jak również stanowiło forum do dyskusji na temat potencjalnych obszarów współpracy w zakresie ochrony przed zagrożeniami ze strony substancji chemicznych.

Galeria zdjęć

OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW
OPCW

Additional information

Ogłoszenia


Konferencja


Kursy_PPOŻ


Platforma edukacyjna


Czujka tlenku węgla


Nie kłam ratownikom

#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 Koronawirus - Działania CS PSP

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 Nie wypalaj traw

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel OSP świętokrzyskie

 Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


 Pomoc Pomoc