Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

Dostępne dodatkowe terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formie e-learningowej i w formie aktualizacji realizowane w całości w postaci zdalnej.
Szczegółowe informacje: Kursy PPOŻ

 


 

Ćwiczenia alarmowe Centralnego Odwodu Operacyjnego CS PSP w Częstochowie

Ćwiczenia zostały przeprowadzone na terenie dawnej strzelnicy wojskowej przy ul. Weteranów w Częstochowie.

Podczas ćwiczeń zrealizowano założenia dotyczące zdarzeń powstałych w wyniku nawałnic i silnych wiatrów. Ratownicy mieli za zadanie usunąć powalone drzewa całkowicie blokujące trzy drogi dojazdowe, a także usunąć drzewa stwarzające zagrożenie dla ludzi, zwierząt i mienia. Doskonalono metody działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Doskonalono umiejętności ratowników i dowódców w zakresie podejmowania decyzji, obsługi powierzonego sprzętu oraz współdziałania podczas zdarzeń, w których udział biorą zastępy wchodzące w skład COO CS PSP.

Sprawdzono czas formowania pododdziału Centralnego Odwodu Operacyjnego od momentu jego zadysponowania, możliwość dojazdu do miejsca zdarzenia oraz doskonalono umiejętności obsługi pił łańcuchowych i technik cięcia drewna. Dowódcą ćwiczeń był Naczelnik Wydziału Działań Ratowniczo-Gaśniczych CS PSP mł. bryg. Konrad Jóźwiak.

Galeria zdjęć

Ćwiczenia alarmowe COO CS PSP w Częstochowie

Additional information

Ogłoszenia

 Kursy_PPOŻ


#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


 Baza_wiedzy

 

FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin

 


 

 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk

 


 

 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego

 


 Czujka


  Pomoc