Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


Uwaga dot. SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW

Z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, wynikających z awarii powstałej na serwerach usługodawcy - szkolenie dla rzeczoznawców zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej korespondencji.


 

Manewry ratownictwa medycznego

W dniach 2-4 października w Jeleniej Górze odbyły się XXVIII Manewry Ratownictwa Medycznego pod kryptonimem „DZWON”.

W tej edycji ćwiczeń brało udział 36 zespołów z PSP, OSP w tym 4 zespoły strażaków z Czech. Zespoły z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej pogłębiały swoją wiedzę w zakresie ratownictwa medycznego, ratownictwa technicznego, czy procedur segregacji w zdarzeniach masowych.

Zespoły ćwiczące prócz zdarzeń komunikacyjnych musiały zmierzyć się z symulacjami w ciężkich górskich warunkach, gdzie prócz udzielania pomocy, doskonaliły umiejętności organizacji działań ratowniczych i współpracy ze strażakami z Czech, systemem państwowego Ratownictwa Medycznego i innymi podmiotami KSRG.

Skład zespołów CS PSP:

Zespół 1:
asp. sztab. Rafał ZIĘBA
kdt str. Dominik KUDŁA
kdt str. Armin PICZ
kdt str. Łukasz BOCHEN

Zespół 2:
st. str. Emil KOZŁOWSKI
kdt str. Marcin ŚMIEJA
kdt str. Szymon ZIMNY
kdt str. Marek KRAWCZYK

Galeria zdjęć

Manewry ratownictwa medycznego
Manewry ratownictwa medycznego
Manewry ratownictwa medycznego
Manewry ratownictwa medycznego
Manewry ratownictwa medycznego
Manewry ratownictwa medycznego
Manewry ratownictwa medycznego
Manewry ratownictwa medycznego
Manewry ratownictwa medycznego
Manewry ratownictwa medycznego

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc