Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


Uwaga dot. SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW

Z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, wynikających z awarii powstałej na serwerach usługodawcy - szkolenie dla rzeczoznawców zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej korespondencji.


 

Profilaktyka uzależnień

W dniu 17 października 2019 roku w CS PSP odbyły się zajęcia edukacyjne dotyczące zagrożeń związanych z zażywaniem i posiadaniem środków psychoaktywnych.

Zajęcia zorganizowane zostały przez psychologa szkolnego oraz Wydział Kompanii Szkolnych i Zabezpieczania Obiektów CS PSP. Spotkanie prowadziła specjalistka ds. uzależnień z Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.

Zajęcia skierowane były do XXIII turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz pracowników szkoły. Omówiono kwestie m.in. zagrożeń, jakie niesie ze sobą ich zażywanie, a także, na co zwrócić uwagę i jak powinien zachować się strażak w sytuacji, kiedy ma do czynienia z osobą po spożyciu środków odurzających. Zaprezentowano również formy pomocy, leczenia i wsparcia na terenie województwa śląskiego.

Galeria zdjęć

Profilaktyka uzależnień
Profilaktyka uzależnień
Profilaktyka uzależnień
Profilaktyka uzależnień
Profilaktyka uzależnień

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc