Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


Uwaga dot. SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW

Z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, wynikających z awarii powstałej na serwerach usługodawcy - szkolenie dla rzeczoznawców zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej korespondencji.


 

Szkolenie pn. ,,Zastosowanie platformy interwencyjnej SAFEDAM w działaniach ratowniczych podczas zagrożeń powodziowych”

W dniach 25-26 października 2019 r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyło się pierwsze szkolenie pn. ,,Zastosowanie platformy interwencyjnej SAFEDAM w działaniach ratowniczych podczas zagrożeń powodziowych”.

Realizacja wynikała z udziału Centralnej Szkoły w konsorcjum w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami”.

Celem projektu jest utworzenie narzędzia umożliwiającego zarządzanie ochroną przeciwpowodziową poprzez monitorowanie stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych, gromadzenie i automatyczną analizę danych oraz ich wizualizację dla służb hydrologicznych i podmiotów ratowniczych.

Wykłady i ćwiczenia realizowane przez przedstawicieli konsorcjum dotyczyły:

  • możliwości systemu do wsparcia procesu decyzyjnego podczas powodzi,
  • metodyki pozyskiwania danych z platformy UAV,
  • przetwarzania danych uzyskanych w terenie,
  • tworzenia dokumentacji działań ratowniczych,
  • wykorzystania platform UAV w warunkach terenowych.

W szkoleniu udział brali funkcjonariusze z KW PSP w Katowicach, KW PSP w Białymstoku, KP PSP w Myszkowie, Szkoły Podoficerskiej w Bydgoszczy oraz z CS PSP w Częstochowie.

Galeria zdjęć

Szkolenie - platforma interwencyjna SAFEDAM
Szkolenie - platforma interwencyjna SAFEDAM
Szkolenie - platforma interwencyjna SAFEDAM
Szkolenie - platforma interwencyjna SAFEDAM
Szkolenie - platforma interwencyjna SAFEDAM
Szkolenie - platforma interwencyjna SAFEDAM
Szkolenie - platforma interwencyjna SAFEDAM
Szkolenie - platforma interwencyjna SAFEDAM

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc