Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


Uwaga dot. SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW

Z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, wynikających z awarii powstałej na serwerach usługodawcy - szkolenie dla rzeczoznawców zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej korespondencji.


 

Stulecie Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie

Od 100 lat wszędzie dla wszystkich, czyli 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża.

Uroczyste obchody 100-lecia PCK odbyły się 15 listopada w auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie. Uroczystość rozpoczęła się od oficjalnego przywitania przedstawicieli władz miasta, mediów i pozostałych gości. Następnie głos zabrał prezes PCK Norbert Kępiński, który podziękował wszystkim za przybycie. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie na czele z Komendantem mł. bryg. Piotrem Plackiem.

Podczas uroczystości przedstawiciel Kadry Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej kpt. Mariusz Basiak oraz kadeci XXII turnusu DSA otrzymali podziękowania za szczególne zaangażowanie w wydarzenie zorganizowane 24 września na Pl. Biegańskiego przez Odział Rejonowy PCK w Częstochowie, podczas którego przeprowadzili zajęcia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy, zaprezentowali sprzęt znajdujący się na samochodzie ratowniczo-gaśniczym oraz wyposażenie osobiste strażaka. Ponadto na ręce Komendanta CS PSP wręczony został medal pamiątkowy za wieloletnie zaangażowanie Szkoły w akcje związane ze statutową działalnością PCK.

Kadra Centralnej Szkoły jak i jej kadeci od wielu lat angażują się w działania pomocy najbardziej potrzebującym. Systematycznie organizowane akcje Honorowego Dawstwa Krwi oraz pomoc dzieciom z częstochowskich domów dziecka są tylko niektórymi formami aktywności pracowników i uczniów Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Galeria zdjęć

100-lecie PCK w Częstochowie
100-lecie PCK w Częstochowie
100-lecie PCK w Częstochowie
100-lecie PCK w Częstochowie
100-lecie PCK w Częstochowie
100-lecie PCK w Częstochowie

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc