Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

Dostępne dodatkowe terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formie e-learningowej i w formie aktualizacji realizowane w całości w postaci zdalnej.
Szczegółowe informacje: Kursy PPOŻ

 


 

Narada służbowa ośrodków szkolenia Komend Wojewódzkich PSP

W dniach 9 i 10 stycznia 2020 r. w Centralnej Szkole PSP odbyła się narada służbowa dla sześciu podległym pod względem nadzoru dydaktycznego, Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, ośrodków szkolenia Komend Wojewódzkich PSP

tj. dla:

 1. Ośrodka Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie,
 2. Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie,
 3. Ośrodka Szkolenia KW PSP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu,
 4. Ośrodka Szkolenia KW PSP w Opolu,
 5. Ośrodka Szkolenia KW PSP w Katowicach,
 6. Ośrodka Szkolenia KW PSP we Wrocławiu z siedzibą w Miliczu.

W naradzie uczestniczyli naczelnicy Ośrodków Szkolenia wraz z zastępcami. Podczas narady, omawiano zagadnienia dotyczące:

 • podsumowania działalności dydaktycznej za 2019 r.,
 • przeprowadzonych wizytacji w ośrodkach szkolenia w 2019 r.,
 • planu Pracy Dydaktycznej na 2020 rok, jako narzędzie wspomagające funkcjonowania ośrodków szkolenia,
 • realizacji szkoleń w 2020 r. przez ośrodki,
 • zasad prowadzenia dokumentacji szkoleniowej w prowadzonych szkoleniach,
 • realizacji szkoleń na podstawie programów zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP,
 • realizacji działalności wspomagającej jako elementu doskonalenia zawodowego w 2020 r.
 • zasad organizacji nadzoru dydaktycznego.

Galeria zdjęć

Narada służbowa ośrodków szkolenia KW PSP
Narada służbowa ośrodków szkolenia KW PSP
Narada służbowa ośrodków szkolenia KW PSP
Narada służbowa ośrodków szkolenia KW PSP
Narada służbowa ośrodków szkolenia KW PSP
Narada służbowa ośrodków szkolenia KW PSP
Narada służbowa ośrodków szkolenia KW PSP
Narada służbowa ośrodków szkolenia KW PSP
Narada służbowa ośrodków szkolenia KW PSP
Narada służbowa ośrodków szkolenia KW PSP
Narada służbowa ośrodków szkolenia KW PSP

Additional information

Ogłoszenia

 Kursy_PPOŻ


#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


 Baza_wiedzy

 

FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin

 


 

 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk

 


 

 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego

 


 Czujka


  Pomoc