Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


 

 

List pochwalny dla mł. bryg. Artura Szerszenia

W dniu 31 stycznia 2020 roku podczas zmiany służby został odczytany przez Naczelnika Wydziału Działań Ratowniczo-Gaśniczych mł. bryg. Konrada Jóźwiaka list pochwalny, który wpłynął do Centralnej Szkoły PSP od Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie st. bryg. Jarosława Piotrowskiego.

List dotyczył ofiarnej postawy mł. bryg. Artura Szerszenia – dowódcy I zmiany Szkolnej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej CS PSP.

W dniu 16 stycznia w Mstowie przy ul. Wolności mł. bryg. Artur Szerszeń, będąc poza służbą, bezinteresownie udzielał pomocy poszkodowanej osobie wypadku drogowego. Pan Artur Szerszeń wykazał się wzorową postawą i wysokim profesjonalizmem co przyczyniło się do skutecznej i sprawnej organizacji działań ratowniczych. Gratulujemy ofiarnej i godnej naśladowania postawy.

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc