Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


Uwaga dot. SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW

Z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, wynikających z awarii powstałej na serwerach usługodawcy - szkolenie dla rzeczoznawców zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej korespondencji.


 

Odbyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Technik Pożarnictwa

W dniu 3 czerwca 2020 r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Technik Pożarnictwa – Kwalifikacja MS.21/Z.23 "Zarządzanie działaniami ratowniczymi".

Egzamin składał się z dwóch części. Do egzaminu obejmującego część pisemną w formie testu oraz część praktyczną polegającą na opracowaniu projektu z zakresu zarządzania działaniami ratowniczymi w tym roku przystąpiło 187 absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego (kwalifikacja MS.21 i Z.23) oraz 92 kadetów XXII Turnusu Dziennego Studium Aspirantów CS PSP (kwalifikacja MS.21).

Organizacja tegorocznego egzaminu była dla wszystkich nowym i niezwykle trudnym zadaniem. Wiązała się z koniecznością przygotowania i wdrożenia w życie szeregu zasad i procedur, zakupu oraz udostępniania środków dezynfekcyjnych, przygotowania stanowisk egzaminacyjnych oraz stanowisk do pomiaru temperatury ciała, wydawania i odbioru niezbędnych dokumentów uczestnikom egzaminu.

Egzaminy odbywały się w szczególnych warunkach wynikających z ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną w kraju i koniecznością zachowania wyjątkowych zasad bezpieczeństwa. Organizacja tegorocznych egzaminów była wielkim wyzwaniem zarówno dla zdających jak i dla kadry Centralnej Szkoły. Zachowanie reżimu sanitarnego, wdrożenie nowych zasad i procedur wymagało ogromnego zaangażowania pracowników całej Szkoły.

Wszystkim osobom zdającym egzamin serdecznie dziękujemy za zrozumienie i zdyscyplinowanie podczas egzaminów. Żywimy przekonanie, że dobrze przygotowani do egzaminów wkrótce otrzymacie Państwo pozytywne wyniki egzaminów, co zostanie zwieńczone nadaniem tytułu Technika Pożarnictwa oraz nadaniem stopnia młodszego aspiranta PSP.

Galeria zdjęć

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Pożarnictwa
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Pożarnictwa
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Pożarnictwa
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Pożarnictwa
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Pożarnictwa

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc