Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


Uwaga dot. SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW

Z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, wynikających z awarii powstałej na serwerach usługodawcy - szkolenie dla rzeczoznawców zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej korespondencji.


 

Uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego kadetów XXIII Turnusu Dziennego Studium Aspirantów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

W dniu 26 czerwca 2020 roku odbyło się uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego kadetów XXIII Turnusu Dziennego Studium Aspirantów CS PSP.

W spotkaniu wraz z kadetami udział wzięła kadra Centralnej Szkoły na czele z Komendantem Centralnej Szkoły PSP bryg. Piotrem Plackiem oraz jego Zastępcami st. bryg. Pawłem Borówką oraz mł. bryg. Damianem Hajdasem.

Spotkanie było podsumowaniem pierwszego roku nauki na Dziennym Studium Aspirantów CS PSP w Częstochowie. Kadetki oraz kadeci przez ten okres zdobyli ogrom wiedzy praktycznej i teoretycznej. Wykazali się szczególnym zaangażowaniem w służbie podczas akcji Covid-19.

Podczas przemówienia Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie podkreślił ważną rolę w strukturach bezpieczeństwa, jaką odgrywają kadetki i kadeci Dziennego Studium Aspirantów. Ich ciągłą gotowość bojowa oraz współtworzenie odwodu operacyjnego Komendanta Głównego PSP są nieocenioną pomocą w tym trudnym czasie walki m.in. z koronawirusem SARS-CoV-2, anomaliami pogodowymi, pożarami czy miejscowymi zagrożeniami.

Najbliższe tygodnie to okres praktyk zawodowych, podczas których młodzi adepci pożarnictwa będą zdobywać doświadczenie zawodowe oraz będą poszerzać swoją wiedzę pożarniczą.

Wśród 94 uczniów XXIII Turnusu Dziennego Studium Aspirantów PSP wyróżnionych zostało osiem osób za bardzo dobre wyniki w nauce. Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie bryg. Piotr Placek w dowód uznania nadał im stopień starszego strażaka.

Wyróżnieni nadaniem stopnia STARSZEGO STRAŻAKA:

  • Natalia Grela,
  • Bartłomiej Brud,
  • Michał Gabor,
  • Kacper Gawlas,
  • Michał Ostrowski,
  • Paweł Pusty,
  • Łukasz Tomczak,
  • Kacper Żytny.

Najwyższe średnie ocen uzyskali ex aequo:

  • Kacper Gawlas - średnia ocen 4,60
  • Michał Ostrowski - średnia ocen 4,60

Dowódcą kompanii jest Pan st. kpt. Dawid Kręciwilk.

Drogie kadetki i kadeci Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie: Jesteśmy z Was dumni !!!

 

Galeria zdjęć

Uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego kadetów XXIII Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego kadetów XXIII Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego kadetów XXIII Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego kadetów XXIII Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego kadetów XXIII Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego kadetów XXIII Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego kadetów XXIII Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego kadetów XXIII Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego kadetów XXIII Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego kadetów XXIII Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego kadetów XXIII Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego kadetów XXIII Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego kadetów XXIII Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego kadetów XXIII Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego kadetów XXIII Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego kadetów XXIII Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego kadetów XXIII Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego kadetów XXIII Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie
Uroczyste zakończenie pierwszego roku szkolnego kadetów XXIII Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc