Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


Uwaga dot. SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW

Z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, wynikających z awarii powstałej na serwerach usługodawcy - szkolenie dla rzeczoznawców zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej korespondencji.


 

Informacja dla osób wstępnie zakwalifikowanych do nauki w CS PSP na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie ostateczna lista kandydatów zakwalifikowanych do służby kandydackiej w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, a więc zakwalifikowanych na przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane na Dziennym Studium Aspirantów Turnus XXIV w roku szkolnym 2020/2021, zostanie ogłoszone w dniu 31.08.2020 do godziny 15.30.

W przypadku otrzymania pozytywnego orzeczenia lekarskiego i osiągnięcia na ostatecznej liście rankingowej miejsca od nr 1 do nr 90, a także uzyskania informacji o kandydacie o braku kary za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego, proszę o zgłoszenie się do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, w dniu 1 września 2020 r. do godz. 7:00 posiadając:

 • pozytywne orzeczenie Komisji Lekarskiej (oryginał),
 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową (jeżeli została wydana),
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa maturalnego,
 • podstawowe przybory toaletowe,
 • bieliznę osobistą – ciemną,
 • przybory piśmienne (zeszyty w kratkę, długopisy),
 • kubek (najlepiej metalowy) wraz ze sztućcami,
 • obuwie sportowe z jasną podeszwą – w kolorze ciemnym,
 • klapki kąpielowe (nie zalecane klapki typu „japonki”),
 • spodenki koloru czarnego lub granatowego,
 • podkoszulkę bawełnianą białą z krótkim rękawem (bez nadruku) – 3 szt.,
 • podkoszulkę bawełnianą czarną z krótkim rękawem (bez nadruku) – 3 szt.,
 • skarpety białe bawełniane – 3 pary,
 • skarpety czarne bawełniane – 3 pary (nie zaleca się skarpet typu ”stopki”),
 • środki finansowe w kwocie ok. 50 PLN na pokrycie kosztów ubezpieczenia NW,
 • wypełnioną ankietę dotyczącą COVID-19 - (wzór do pobrania),
 • przed stawieniem się do CS osoba powinna mieć krótko ścięte włosy (około 5 mm),
 • numer osobistego konta bankowego.

Przypominamy, iż w przypadku podjęcia przez Pana/Panią decyzji o rezygnacji z nauki w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie prosimy o pilne sporządzenie pisemnej informacji na ten temat (wzór do pobrania), potwierdzone własnoręcznym podpisem i przesłanie do dnia 31 sierpnia 2020 r.:

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc