Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2023 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

"Światło Służby" Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju: "Światło Służby", którego tegoroczne hasło dokładnie wpasowuje się w aktualnie panujące szczególne warunki, nawiązując wprost do służby, zostało 21 grudnia odebrane przez bryg. Piotra Placka - Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie z rąk harcmistrza Przemysława Kowalskiego - Zastępcy Komendanta Hufca ZHP w Częstochowie.

"Światło Służby" to hasło tegorocznej sztafety Betlejemskiego Światła Pokoju. Przekazywane co roku przed Świętami Bożego Narodzenia przez harcerki i harcerzy Chorągwi Śląskiej strażakom, jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. W tym trudnym okresie, w jakim obecnie się znajdujemy, hasło nawiązujące wprost do służby nabiera szczególnego charakteru.

Idea tradycyjnie stawianego na wigilijnym stole Betlejemskiego Światła Pokoju zapoczątkowana została w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Galeria zdjęć

"Światło Służby" Betlejemskie Światło Pokoju
"Światło Służby" Betlejemskie Światło Pokoju
"Światło Służby" Betlejemskie Światło Pokoju
"Światło Służby" Betlejemskie Światło Pokoju
"Światło Służby" Betlejemskie Światło Pokoju
"Światło Służby" Betlejemskie Światło Pokoju

Additional information