Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nowe terminy i zmiana formy szkoleń
inspektorów ochrony przeciwpożarowej:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Szkolna jednostka ratowniczo-gaśnicza w liczbach - statystyka wyjazdowa za 2020 rok

W 2020 r. strażacy z Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie wyjeżdżali do działań ratowniczych 1786 razy.

W liczbie 1786 interwencji w 2020 r. mieści się:

  • 282 wyjazdów do pożarów,
  • 1387 razy usuwano miejscowe zagrożenia – w tym m.in.:
    640 – wyjazdów na przyszpitalne izby przyjęć,
    45 – zdarzenia związane z osobami na kwarantannie,
  • odnotowano również 117 alarmów fałszywych,
  • 355 – wyjazdów gospodarczych w tym 29 – związanych z obsługą izb przyjęć (do momentu wprowadzenia kontroli szpitali jako miejscowe zagrożenia).

Ilość występowania niebezpiecznych zdarzeń, wymagających interwencji Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej (JOP) w poszczególnych miesiącach, jest wypadkową wielu czynników. Częstą przyczyną wypadków i pożarów jest czynnik ludzki – „człowiek jako najsłabsze ogniwo”. Warunki atmosferyczne (niska wilgotność powietrza, mała amplituda opadów atmosferycznych, wysokie temperatury dobowe w dłuższym okresie czasu) jak również nagłe zjawiska pogodowe podnoszą zagrożenie wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, mienia i zwierząt.

Statystyka:

Działania operacyjne - dyspozycje Centralnego Odwodu Operacyjnego:

 

Galeria zdjęć

Wybrane zdarzenia Szkolnej JRG
Wybrane zdarzenia Szkolnej JRG
Wybrane zdarzenia Szkolnej JRG
Wybrane zdarzenia Szkolnej JRG
Wybrane zdarzenia Szkolnej JRG
Wybrane zdarzenia Szkolnej JRG
Wybrane zdarzenia Szkolnej JRG
Wybrane zdarzenia Szkolnej JRG

Additional information

Ogłoszenia