Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nowe terminy i zmiana formy szkoleń
inspektorów ochrony przeciwpożarowej:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Pomagamy! Strażacy dzieciom

Dnia 6 stycznia 2021 r. mogliśmy być współtwórcami radosnego wydarzenia Święta Trzech Króli dla dzieci przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Zgromadzenia Sióstr Matki Boskiej Miłosierdzia w Częstochowie przy ul. Św. Barbary 9/11.

Dzieci z ww. placówki z powodu epidemii COVID-19 od kilku miesięcy nie uczęszczają do szkoły, nie mają też odwiedzin swoich bliskich. Drabina pożarnicza z orszakiem Trzech Króli wywołała wiele radości i uśmiechu na twarzach dzieci.

Celem spotkania było również rozpowszechnienie wśród najmłodszych wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przestrzegania zasad ruchu drogowego. Przedsięwzięcie miało również na celu kształtowanie czynnych postaw prospołecznych wśród dzieci, w tym odpowiedzialności za drugiego człowieka, niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych, a także propagowanie tematyki związanej z ochroną zdrowia i życia.

Dzieci ponadto wysłuchały porad strażaków, dotyczących zasad bezpiecznego postępowania w przypadku wystąpienia pożaru oraz zasad poprawnego alarmowania służb ratowniczych.

Galeria zdjęć

Pomagamy! Strażacy dzieciom
Pomagamy! Strażacy dzieciom
Pomagamy! Strażacy dzieciom
Pomagamy! Strażacy dzieciom
Pomagamy! Strażacy dzieciom
Pomagamy! Strażacy dzieciom
Pomagamy! Strażacy dzieciom
Pomagamy! Strażacy dzieciom

Additional information

Ogłoszenia