Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Strażak, ratownik, profesjonalista. Uroczyste pożegnanie ze służbą mł. bryg. Piotra Chruściela

W dniu 29 stycznia 2021 r. odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Piotra Chruściela – kierownika zespołu przedmiotowego  Wydziału Nauczania Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

W imieniu wszystkich pracowników oraz swoim własnym Komendant Centralnej Szkoły PSP bryg. Piotr Placek, złożył serdeczne słowa podziękowania za wieloletnią służbę oraz wzorową współpracę.

Dziś żegnamy wybitnego strażaka, który był nie tylko doskonałym ratownikiem, ale też bardzo dobrym kolegą. Potrafił znaleźć wspólny język ze wszystkimi strażakami, niezależnie od ich stopnia służbowego czy wieku. Zawsze służył radą i pomocą. Skromny i pracowity, tak najkrócej można opisać naszego kolegę. Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie - bryg. Piotr Placek, podziękował mł. bryg. Piotrowi Chruścielowi za ogrom pracy, jaki ten wykonał przez 22 lata służby w CS PSP. Realizując zadania służbowe, przywiązywał dużą wagę do ich poprawności i terminowości.

Pełniąc służbę w Centralnej Szkole PSP mł. bryg. Piotr Chruściel, dał się poznać jako wybitny strażak, sumienny pracownik, godny zaufania człowiek. Jego postawa, ofiarna i rzetelna służba oraz pełne zaangażowanie w realizację powierzonych zadań są godne naśladowania.

Dziękując za ofiarną służbę, życzono naszemu koledze, aby dalsze dni dawały poczucie dobrze spełnionego obowiązku oraz przynosiły wiele nowych, pozytywnych doświadczeń życiowych.

Przebieg kariery zawodowej:

Mł. bryg. mgr inż. Piotr Chruściel wzorowo pełnił służbę w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie od 15 czerwca 2001 r. Po ukończeniu służby kandydackiej Turnusu III DSA rozpoczął służbę stałą na stanowisku dowódcy zastępu w Wydziale Działań Ratowniczo-Gaśniczych Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Posiada olbrzymi zasób wiedzy z zakresu sprzętu pożarniczego oraz taktyki prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, przejawiając ciągłą chęć jej pogłębiania. Brał udział w wielu długotrwałych i skomplikowanych akcjach ratowniczo-gaśniczych, wypełniając swe zadania z dużym zaangażowaniem. Systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W 2005 roku ukończył studia inżynierskie w SGSP, a w 2007 uzyskał tytuł mgr inż. pożarnictwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Ponadto ukończył kurs w zakresie kierowania ruchem drogowym podczas prowadzenia akcji ratowniczych, kurs obsługi i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, uzyskał uprawnienia w zakresie konserwacji i naprawy aparatów powietrznych, ubrań gazoszczelnych, obsługi sprężarek oraz napełniania butli sprężonym powietrzem. Ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu ratownictwa na rzekach górskich i wodach szybko płynących.

Z dniem 1 czerwca 2017 roku został mianowany na stanowisko kierownika zespołu przedmiotowego w Wydziale Nauczania, gdzie prowadził zajęcia z przedmiotu wyposażenia technicznego, sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych. Doświadczenie zdobyte podczas wielu akcji ratowniczo- gaśniczych wykorzystywał podczas wykładów i ćwiczeń prowadzonych dla słuchaczy szkoleń wszystkich szczebli organizowanych w Centralnej Szkole PSP. Pełnił funkcję instruktora podczas szkoleń pożarów wewnętrznych, brał czynny udział w rozbudowie stanowisk poligonowych znajdujących się na terenie Centralnej Szkoły.

Drogi Piotrze !

Życzymy Ci dużo zdrowia, uśmiechu na co dzień, powodzenia zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym oraz spełnienia wszystkich marzeń.

Byłeś i jesteś dla wielu z nas, wzorem do naśladowania.

Koleżanki i koledzy z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Galeria zdjęć

Uroczyste pożegnanie ze służbą mł. bryg. Piotra Chruściela
Uroczyste pożegnanie ze służbą mł. bryg. Piotra Chruściela
Uroczyste pożegnanie ze służbą mł. bryg. Piotra Chruściela
Uroczyste pożegnanie ze służbą mł. bryg. Piotra Chruściela
Uroczyste pożegnanie ze służbą mł. bryg. Piotra Chruściela
Uroczyste pożegnanie ze służbą mł. bryg. Piotra Chruściela
Uroczyste pożegnanie ze służbą mł. bryg. Piotra Chruściela
Uroczyste pożegnanie ze służbą mł. bryg. Piotra Chruściela
Uroczyste pożegnanie ze służbą mł. bryg. Piotra Chruściela
Uroczyste pożegnanie ze służbą mł. bryg. Piotra Chruściela