Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Bohaterska postawa podczas prowadzonych działań ratowniczo–gaśniczych Krzysztofa Młocka - kadeta XXIII Turnusu DSA CS PSP w Częstochowie

W dniu 15 stycznia na ręce Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie bryg. Piotra Placka wpłynął list pochwalny od bryg. Wojciecha Grzybczyka Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach.

List dotyczył ofiarnej postawy kadeta XXIII Turnusu Dziennego Studium Aspirantów Krzysztofa Młocka.

W dniu 29 stycznia 2021 roku podczas apelu porannego bryg. Piotr Placek - Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie rozkazem nr 4/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku wręczył awans na stopień starszego strażaka kadetowi XXIII Turnusu Dziennego Studium Aspirantów PSP. Awans został przyznany za bohaterską postawę podczas prowadzonych działań ratowniczo–gaśniczych.

Kadet Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie - Krzysztof Młocek w okresie oddelegowania do KP PSP w Wadowicach, wyróżnił się ofiarną postawą podczas akcji ratowniczo-gaśniczej prowadzonej w budynku mieszkalnym w miejscowości Stryszów w dniu 5 grudnia 2020 roku.

W trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych m. in. udzielał kwalifikowanej pierwszej pomocy wcześniej ewakuowanym z płonącego budynku oraz wyniósł butlę z gazem propan-butan. Jego postawa zasługuje na szczególne uznanie, tym bardziej że zdarzenie miało miejsce podczas pełnienia przez kadeta Krzysztofa Młocka pierwszej służby w podziale bojowym w JRG Wadowice.

Galeria zdjęć

Bohaterska postawa podczas działań ratowniczo–gaśniczych Krzysztofa Młocka - kadeta XXIII turnusu DSA CS PSP
Bohaterska postawa podczas działań ratowniczo–gaśniczych Krzysztofa Młocka - kadeta XXIII turnusu DSA CS PSP
Bohaterska postawa podczas działań ratowniczo–gaśniczych Krzysztofa Młocka - kadeta XXIII turnusu DSA CS PSP
Bohaterska postawa podczas działań ratowniczo–gaśniczych Krzysztofa Młocka - kadeta XXIII turnusu DSA CS PSP
Bohaterska postawa podczas działań ratowniczo–gaśniczych Krzysztofa Młocka - kadeta XXIII turnusu DSA CS PSP
Bohaterska postawa podczas działań ratowniczo–gaśniczych Krzysztofa Młocka - kadeta XXIII turnusu DSA CS PSP
Bohaterska postawa podczas działań ratowniczo–gaśniczych Krzysztofa Młocka - kadeta XXIII turnusu DSA CS PSP