Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Nowe terminy i zmiana formy szkoleń
inspektorów ochrony przeciwpożarowej:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Pomagamy!

Dnia 11 lutego 2021 r. mogliśmy być współtwórcami radosnego wydarzenia pn. „Karnawał w oknie” dla dzieci przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Zgromadzenia Sióstr Matki Boskiej Miłosierdzia w Częstochowie przy ul. Św. Barbary 9/11.

Dzieci z ww. placówki z powodu epidemii COVID-19 od kilku miesięcy nie uczęszczają do szkoły, nie mają też odwiedzin swoich bliskich. Wraz z innymi formacjami mundurowymi, strażacy z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie mogli się  przyczynić do wywołania uśmiechu na twarzach dzieci. Zorganizowany pokaz najnowszej szkolnej drabiny Iveco Magirus wzbudził wiele zainteresowania wśród zebranych.

Celem spotkania było również rozpowszechnienie wśród najmłodszych wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przestrzegania zasad ruchu drogowego. Przedsięwzięcie miało również na celu kształtowanie czynnych postaw prospołecznych wśród dzieci, w tym odpowiedzialności za drugiego człowieka, niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych, a także propagowanie tematyki związanej z ochroną zdrowia i życia.

Dzieci ponadto wysłuchały porad strażaków, dotyczących zasad bezpiecznego postępowania w przypadku wystąpienia pożaru oraz zasad poprawnego alarmowania służb ratowniczych.

Galeria zdjęć

Pomagamy
Pomagamy
Pomagamy

Additional information

Ogłoszenia